SCHWEPPES – 27/05/2009

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een koppel met ontbloot bovenlichaam(‘Angel-Demon’). De borsten van de vrouw zijn niet zichtbaar. Zij houden beiden een flesje Gini in de hand (‘Lemon-Passion’). Logo van Gini.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het niet normaal een naakt koppel te tonen voor een reclame voor Gini en hij is van mening dat het over een buitensporigheid gaat.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de instemming van de consument met de boodschappen en communicatietoon van zijn campagnes het middelpunt van zijn prioriteiten vormt. Bij elke nieuwe campagne en voor de verspreiding ervan, probeert hij zich ervan te verzekeren dat de berichten worden begrepen en geapprecieerd door de consumenten. In dit geval heeft deze specifieke campagne geen bijzonder negatieve reacties veroorzaakt ten tijde van de vertoning ervan aan vele personen en dit voorafgaand aan de verspreiding ervan.

De adverteerder voegde eraan toe dat, sinds mensenheugenis, de verleiding in het middelpunt van de positionering en de communicatiewereld van het merk Gini staat. De identiteit van het merk is sterk verankerd met deze positionering en zijn verbruikers zouden het appreciëren. Tot in 2005 was de communicatie van het merk een tikkeltje uitdagender en hoofdzakelijk gebaseerd op seksuele prestatie. Sinds 2006, werd besloten om de communicatie aan te passen naar een subtielere en zachtere toon die eerder het idee van de verleiding gebruikt dan die van de prestatie. Sindsdien ontwikkelt hij campagnes die koppels tonen die het spel van de verleiding overbrengen, ontkleed maar nooit naakt. Hun lichamen raken elkaar alleen maar licht aan en alle aandacht gaat uit naar het spel in hun blikken.

Tijdens de voorbereiding van de campagne 2009 ( die het contrast
toont tussen een engel en een duivel verpersoonlijkt door een man en een vrouw – zonder in een cliché te willen vervallen die het geslacht associeert met een engel of een duivel), heeft hij er zich van verzekerd dat de visuals volledig toegankelijk waren voor een groot publiek. Zelfs als de jonge vrouw ontkleed is, en de man een ontbloot bovenlijf heeft, komen ze allebei sober over op vlak van hun houdingen en de lichaamsdelen die zij ontsluieren. De essentiële boodschap van deze campagne bestaat erin om aan het publiek een merk voor te stellen dat tegenwoordig twee smaken aanbiedt (Gini Lemon & Gini Passion) spelende met het contrast van de twee producten (de een bitter, de ander in alle zachtheid) en gebaseerd op het thema van de engel en de duivel die elkaars tegengestelde zijn, maar die elkaar tevens aantrekken. Gini stelt verleidingsbeelden voor, vredesrelaties en liefde tussen 2 personen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche in kwestie een koppel toont met ontbloot bovenlichaam (Angel-Demon). De borsten van de vrouw in kwestie zijn niet zichtbaar. Ze houden elk een flesje Gini in de hand (Lemon-Passion).

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke evolutie, is de Jury van oordeel dat deze affiche geen visuele elementen of tekst bevat die in strijd zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen, noch obscene of gewelddadige elementen inhoudt. Zij is van oordeel dat deze reclame draait rond verleiding en sensualiteit, zonder een negatief beeld op te hangen van de vrouw of de man, noch de menselijke waardigheid aan te tasten. Deze reclame is niet van aard om de meerderheid van het publiek te choqueren of te kwetsen

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SCHWEPPES
Product/Dienst: Gini
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/05/2009