SCHWEPPES – 22/08/2002

Beschrijving van de reclame

Een film voor een frisdrank toont een appartementsgebouw met verschillende terrassen op een warme zomeravond. Twee schaars geklede koppels op eenzelfde verdieping begeven zich bijna gelijktijdig op hun terras met een blikje van het product in de hand. Beide mannen kijken mekaar veel begrijpend aan. Vervolgens komt er een verdieping lager nog een jongeman naar buiten op zijn terras met tevens een blikje in zijn hand gevolgd door een eveneens schaars geklede vrouw. Hij werpt een blik naar de man op de bovenverdieping die verrast toekijkt als hij zijn zevende blikje frisdrank op de rand van het terras neerzet en terug naar binnen gaat met de vrouw. Ondertussen hoort men zwoele achtergrondmuziek “Love me, Love me, babe”. Slogan : “De koelste van de warme dranken”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame getuigt van een gebrek aan respect voor het publiek, onder meer de kinderen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij begrijpt dat de klaagster van oordeel is dat de film niet gepast is voor een kinderprogramma in de bioscoop, maar dat de politiek die gevoerd wordt bij de aankoop van reclameruimte voor het medium bioscoop heden niet de mogelijkheid biedt om een selectieve keuze te maken qua type van film en dus onrechtstreeks qua doelgroep.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel geen opmerkingen te moeten formuleren t.o.v. de inhoud van de film daar de programmering mbt de uitzending van de spot niet tot haar bevoegdheid behoort.

Adverteerder: SCHWEPPES
Product/Dienst: Gini
Media: Bioscoop
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/08/2002