SCARLET – 23/10/2019

Beschrijving van de reclame

De spot toont vier mensen die naast elkaar op een bank op het perron naar hun smartphone aan het kijken zijn. Ze krabben gelijktijdig aan hun neus en lachen nadat ze gelijktijdig een berichtje krijgen.  
VO: “Ja, we doen allemaal hetzelfde, maar we betalen niet allemaal hetzelfde.”  
Vervolgens verschijnen na elkaar icoontjes van een smartphone, een smartphone met tekstvakje en “4G” in een rode cirkel op het scherm met plustekens ertussen, gevolgd door “= 8€ per maand”.  
VO: “Mobiele abonnementen van Scarlet: bellen, sms’en, data, al voor 8€ per maand. Waarom meer betalen?”  

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de adverteerder in deze reclame voor een mobiel abonnement zegt: onbeperkt sms’en, bellen en 4GB mobiel voor €8 per maand. Volgens hem klopt dit echter niet en zou dit €18 per maand moeten zijn. Het abonnement Scarlet Red is immers €8 per maand en slechts 500MB. Scarlet Hot is €18 per maand en dan is het 4GB. Hij heeft de reclame meerdere keren bekeken en ziet echt niet in hoe dit kan worden verklaard: volgens hem staat er duidelijk 4GB voor €8 per maand.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze reclame doelt op zijn mobiele abonnementen in het algemeen, waar hij duidelijk zegt dat het over bellen, sms-en en data gaat, vanaf 8 €/maand, zonder benoeming van een product. 
Hij heeft immers 2 mobiele abonnementen:  
• het Red-abonnement kost 8 €/maand, en geeft recht op 150 minuten bellen, onbeperkt sms-en en 0,5 GB data;  
• het Hot-abonnement kost 18€/maand en geeft recht op onbeperkte belminuten en sms-en en 4GB data.  
Hij haalde tevens aan dat hij het in zijn tv-spot niet heeft over “onbeperkt” bellen en/of sms-en en geen datavolume specifieert.  
In de “visual” die in de reclame verschijnt tijdens het uitspreken van de zin over “bellen, sms-en, data …” heeft de persoon die de klacht neerlegde volgens de adverteerder hoogstwaarschijnlijk het symbool voor 4G-netwerk (waarmee hij “data” in het algemeen visualiseert, óók op zijn website) verkeerdelijk geïnterpreteerd als een datavolume van 4 GB, en dit via de getoonde prijs van 8 euro zelf gelinkt aan een Red-abonnement, terwijl dit in geen geval de intentie van de reclame is.  
De adverteerder herhaalde in dit verband dat de tv-spot in kwestie geen reclame is voor het specifiek product Scarlet Red of Scarlet Hot, anders had hij de specifieke componenten ervan vermeld. Het is reclame om het bewustzijn te verhogen over het feit dat Scarlet ook mobiele abonnementen verkoopt.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vooreerst vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat in de klacht wordt aangehaald, het volgende wordt gezegd door de voice-over: “Mobiele abonnementen van Scarlet: bellen, sms’en, data, al voor 8€ per maand.”.  

De Jury is van mening dat de reclame aldus voldoende duidelijk aangeeft dat deze betrekking heeft op de verschillende mobiele abonnementen van de adverteerder en in dit verband een vanaf-prijs vermeldt.  

Zij is tevens van mening dat voldoende duidelijk uit de spot blijkt dat de vermelding “4G” in een rode cirkel naar het netwerk in het algemeen en niet naar het datavolume van een specifiek abonnement verwijst.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de tv-spot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op deze punten.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: SCARLET
Product/Dienst: Scarlet mobile
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/10/2019