SCARLET – 07/11/2013

Beschrijving van de reclame

De affiche bevat onder meer volgende tekst:
“Bel goedkoper naar je man, hij luistert toch niet naar wat je zegt”.

De andere affiches uit deze campagne bevatten de tekst:
“Bel goedkoper naar je puber, die stuurt je toch meteen weer wandelen”;
“Bel goedkoper naar al je vrienden, ’t is toch om niets te zeggen”;
“Bel goedkoper naar je ex, je advocaat is al duur genoeg”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de onderliggende boodschap van de hele campagne ongeveer "Betaal minder om te bellen met uw gsm, want vaak belt u lang zonder dat u veel te zeggen heeft.". De toon van de campagne is humoristisch bedoeld, maar de klager stoort zich aan één van de affiches en vindt met name dat de affiche waarop gezegd wordt dat een man toch nooit naar zijn vrouw (of eventueel man) luistert seksistisch is. De onderliggende boodschap is dat vrouwen toch niets te zeggen hebben dat het beluisteren waard is. Het beeld dat opgeroepen wordt, is het stereotype van een zagerige kletskous. Door de formulering op de affiche lijkt het alsof dit stereotype in het werkelijke leven van toepassing is op alle vrouwen. Ook het feit dat er geen equivalent is voor mannen stoort de klager. In deze campagne zijn het enkel vrouwen (of, zoals gezegd, homoseksuele mannen) die gekleineerd worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee te betreuren dat deze consument de betrokken slogan als seksistisch ervaart en vindt dat deze slogan zodoende een onderliggende boodschap zou overbrengen die kleinerend zou zijn voor de vrouw. Het is in geen geval de bedoeling van de adverteerder om met zijn campagne iemand te kwetsen of te discrimineren.

Deze campagne is bewust humoristisch en overdreven om te illustreren dat het tegenwoordig niet de moeite waard is teveel te betalen voor mobiele oproepen. De adverteerder wenst naar voor te brengen dat men vaak praat juist voor het plezier van te praten, of het nu een man, een vrouw of een jongere betreft. Vandaar de verschillende thema’s in de campagne. “Bel goedkoper naar al je vrienden, ‘t is toch om niets te zeggen” is bijvoorbeeld gericht tot de jongeren. Hij gebruikte dit soort slogans reeds gedurende een eerdere campagne, met thema’s zoals vriendin, familielid, advocaat, … en dit zonder enige klachten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche het cliché van de man die niet naar zijn vrouw luistert gebruikt, en dit in het kader van de campagne ‘Bel goedkoper’ die verschillende affiches omvat. Bij elk van deze affiches gebruikt de adverteerder een cliché dat hij een dubbele bodem of knipoog meegeeft om de campagneslogan te verduidelijken.

De Jury is van mening dat de affiche waarop de klacht betrekking heeft niet seksistisch of denigrerend is ten aanzien van vrouwen of mannen en hun waardigheid niet aantast.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze affiche niet strijdig is met de Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SCARLET
Product/Dienst: GSM-abonnement
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/11/2013