SARA LEE – 26/10/2004

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een jonge vrouw met een slang rond haar nek en in haar linkerhand een groene appel. Tekst: “Verleiden is maar een spel. Met de nieuwe Body Touch Up”. Bovenaan bevindt zich het logo van het merk en onderaan het website-adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame beschouwt de vrouw als een seksobject van weinig waarde en uit zich denigrerend t.a.v. de relatie man-vrouw door van de verleiding een spel te maken, hetgeen niet wenselijk is om als model over te brengen aan de jeugd. De symbolen (slang, appel) laten geloven dat het de vrouw is die de man ertoe aanzet om te zondigen, hetgeen een filosofie is die verspreid wordt in de islamitische wereld. Deze reclame spoort aan tot pornografie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze campagne zich richt op het terrein van de verleiding (gelet op het product “lingerie”), een thema dat een socio-culturele tendens in de maatschappij is geworden. Verleiding is voorgesteld als positief liefdeselement en niet als oorlogsvoering of machtsverhouding waar de druk om te slagen of de angst om te mislukken verpletterend kunnen zijn. Het merk draagt via zijn historiek een imago van speelsheid en het product in kwestie streeft ernaar om sexy te zijn op een vrije en speelse manier, een tikje ondeugend maar met humor. Hij benadrukte dat hij de verleiding wil de-dramatiseren en luchtiger maken door een lichter en evenwichtiger model relatie man-vrouw naar voren te brengen, hetgeen benadrukt wordt door de slogan.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context en het feit dat er een verband bestaat met het product (lingerie), heeft de Jury gemeend dat deze afbeelding geen onfatsoenlijke, obscene, pornografische of seksistische elementen bevat, temeer daar de intieme delen van het lichaam bedekt zijn met lingerie. Zij was tevens van oordeel dat deze reclameboodschap voor lingerie de vrouw niet reduceert tot een seksobject en haar waardigheid niet aantast. Ook de gebruikte symboliek geeft haar inziens geen aanleiding tot enige negatieve beeldvorming. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: SARA LEE
Product/Dienst: Dim
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/10/2004