SARA LEE – 01/06/2004

Beschrijving van de reclame

Met als tekst : “Zalig zachte zonde. Body Touch”, toont de affiche een jonge vrouw in zwarte bikini met rond haar nek een slang en in haar linker hand een groene appel. Baseline : “Verleiden is maar een spel”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame drijft de spot met de christenen door het woord “zalig” aan het woord “zonde” te koppelen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft benadrukt dat de campagne zich richt op het terrein van de verleiding, een thema dat een socio-culturele tendens in de maatschappij is geworden. Verleiding is voorgesteld als liefdeselement en niet als oorlogsvoering of machtsverhouding van de ene op de andere. Het product streeft er naar om sexy te zijn op een vrije en speelse manier, een tikje ondeugend maar met humor. Verleiding dient gede-dramatiseerd te worden en het model man-vrouw moet lichter en evenwichtiger worden. De woorden “zalig” en “zonde” dienen begrepen te worden in een speelse en humoristische zin, zonder kritiek op de christelijke godsdienst.

Jurybeslissing

Gelet op het product en bij gebrek aan obsceen of onfatsoenlijk element of inbreuken op de toepasselijke wetten en codes, heeft de Jury vastgesteld dat de boodschap geen kernelement van godsdienst aantast. Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: SARA LEE
Product/Dienst: Dim
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/06/2004