SANOMA MAGAZINES – 14/04/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Kom heel voordelig naar Disneyland Samen met Story en talrijke BV’s!” (foto’s van 3 BV’s) toont Disneyfiguren die naast een rode loper voor een sprookjeskasteel staan.
In een Mickey tekstballon: “Voor een knalprijs van € 64” en “Inclusief vervoer per luxe autocar! 1 betalende volwassene = 1 kind gratis”, gevolgd door de tekst “Op Zaterdag 8 maart 2008 reizen we in het gezelschap van enkele bekende Vlamingen naar de magische sprookjewereld van Disneyland. Voor de 5de keer op rij organiseert Story zijn succesreis naar Disneyland Resort Paris! Mis dit unieke evenement niet en laat al je Disney dromen uitkomen! Een comfortabele bus van Sima Tours brengt je naar de magie. Voor de kinderen begint het plezier al op de bus:
1. Een leuke tekenwedstrijd met prachtige Disneyknuffels als prijzen
2. Vertoning van Disney films.
3. Een Disney-aandenken voor elk kindje.”
Korte uitleg over de aanbieding, opsomming van de opstapplaatsen en informatie mbt de boeking.

Onderaan, tekst in kleine letters: “Vergeet je fototoestel niet, want je ontmoet héél veel disneyfiguren én bv’s!”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend. Er wordt vermeld dat het vervoer geschiedt per luxe autocar – dat er gereisd wordt in het gezelschap van enkele bekende Vlamingen – dat er op de bus Disneyfilms zullen vertoond worden voor de kinderen. Het ging om een heel oude bus, er waren geen vertoningen van Disneyfilms in de bus want er was zelfs geen TV en er waren geen bekende BV’s in gezelschap tijdens de reis.

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst liet de adverteerder gelden dat de klagers in kwestie reeds een compensatie ontvangen hebben, te weten een pakket met daarin een waardebon van Sima-tours t.b.v. € 15 en geschenken van Disney en Story (Disney merchandising, toilettasje, T-shirt, DVD’s).

De adverteerder deelde mee dat er een technisch probleem was met een van de bussen die vanuit Antwerpen vertrok en dat er daardoor voor een aantal reizigers vertragingen zijn geweest. Het ging daarbij precies om een defect aan de “begrenzer”,deze blokkeerde en daarom werd deze er ook uitgehaald (en dus niet om onverantwoord snel te rijden, zoals de klager lijkt te insinueren). Er zit overigens een tachograafschijf in een bus die dit soort roekeloos rijgedrag registreert. Indien een chauffeur daarop betrapt wordt, zijn de boetes niet mals.

De adverteerder stelde ook dat over de vraag of de bus voldoende “luxueus” was, de knieruimte, enz. lang kan gedebatteerd worden, feit is dat bussen in ieder geval steeds (goed)gekeurd dienen te worden voor gebruik. Hij stelde van oordeel te zijn dat dit soort discussies de bevoegdheid van de Jury te buiten gaat.

De adverteerder stelde dat er wel degelijk BV’s ter plaatse in Disneyland Parijs waren zoals aangekondigd in de advertentie. Alle deelnemers aan de actie hebben de gelegenheid gehad hen te ontmoeten tijdens een “meet and greet”. Hij stelde dat er in de advertentie nergens wordt vermeld dat er op elke bus een BV zou zitten.

De adverteerder deelde tevens mee dat de herstelling van de bus ertoe geleid heeft dat de inzittenden zo’n 45 minuten later in Disneyland Parijs waren maar dat de bus er uiteindelijk ook 45 minuten langer is gebleven.

Jurybeslissing

Gelet op hetgeen voorafgaat is de adverteerder dan ook de mening toegedaan dat de klacht onterecht is, minstens berust op een misverstand, en dat de door de organiserende partijen gegeven compensatie weliswaar op haar plaats maar wel voldoende was. Sima Tours zou verschillende tevreden reacties ontvangen hebben n.a.v. de compensatie die aangeboden werd.

Vooreerst merkte de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame en zij niet bevoegd is om zich uit te spreken mbt het product/dienst.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat in de reclame het volgende vermeld wordt:

1) mbt de bus: - vervoer per luxe autocar
- comfortabele bus

2) mbt BV’s: - reizen we in het gezelschap van enkele bekende Vlamingen naar de magische sprookjeswereld van Disneyland…
- vergeet je fototoestel niet, want je ontmoet héél veel disneyfiguren en BV’s

3) mbt disneyfilms: - voor de kinderen begint het plezier al op de bus : vertoning van Disney films.

Met betrekking tot de ongemakken ivm de bus, heeft de Jury er nota van genomen dat het om een overmachtssituatie ging en dat de adverteerder aan de klagers een compensatie aangeboden heeft. Zij heeft derhalve gemeend terzake geen opmerkingen te moeten formuleren.

Met betrekking tot de aanwezigheid van BV’s heeft de Jury genoteerd dat deze niet aanwezig waren op de bus in kwestie, maar dat deze wel ter plaatse in Disneyland Parijs aanwezig waren waar de deelnemers de gelegenheid hadden hen te ontmoeten tijdens een meet and greet.
De Jury merkt echter op dat in de advertentie vermeld wordt dat er gereisd wordt in het gezelschap van BV’s. Zij is derhalve van mening dat indien er slechts op bepaalde bussen effectief gereisd wordt met BV’s, het behoort dit anders te formuleren in de advertentie. De wijze waarop het heden geformuleerd is in de advertentie is van aard om de consument te misleiden en kan hem ertoe brengen om een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, hetgeen strijdig is met art. 94/6 zoals ingevoegd in de WHPC en art. 3 en 5 van de IKK code.

Met betrekking tot bewering in de advertentie dat er Disneyfilms zullen vertoond worden in de bus, heeft de Jury genoteerd dat dit tijdens de busreis in kwestie niet het geval was (geen TV in bus). De Jury is van oordeel dat dit misleidend is voor de consument. Deze bewering in de reclame kan de consument ertoe brengen om een transactie te nemen die hij anders niet had genomen, hetgeen strijdig is met art. art. 94/6 zoals ingevoegd in de WHPC en art. 3 en 5 van de IKK code.

Anderzijds merkt de Jury op dat deze reclame een verkoop op afstand inhoudt. Terzake heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 78 WHPC (vermelding identiteit en geografisch adres…).

Aangezien deze reclame inmiddels beëindigd is, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om er in de toekomst op toe te zien dat bovenvermelde bepalingen worden nageleefd.

De adverteerder deelde mee nota te hebben genomen van de beslissing en bemerkingen van de Jury, en bevestigde hier in de toekomst rekening mee te zullen houden.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Reis naar Disneyland
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/04/2008