SAMMY GREEN – 10/12/2019

Beschrijving van de reclame

De klaagster deelde een foto mee van de etalage van het kapsalon in kwestie waar een sticker hangt met onder andere de volgende tekst: “Tous les mardis Coloration Shamp Soin Coiff 39€*”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat zij speciaal op een dinsdag naar het kapsalon is gegaan om te kunnen genieten van het promotionele tarief. Ter plaatse werd haar meegedeeld dat de promotie niet van toepassing was in de maand december. Ze haalde aan dat dit nergens aangegeven was.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden was, aangezien een klant naar het kapsalon kwam toen een van de kappers bij de opening de onder de sticker met de promotie geplakte data had verwijderd, maar pas tegen het einde van de voormiddag de tijd had gehad om de promosticker zelf te verwijderen. Hij voegde een foto bij van het kapsalon met de data aangeduid onder de promotie en een foto van de lege etalage.
Hij verklaarde dat hij, zodra de klant aankwam, haar had meegedeeld dat de aanbieding niet geldig was voor december en dat de voorwaarden in het salon waren opgehangen. Hij heeft het hele jaar door verschillende promoties, in functie van de rustigere periodes.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de door de klaagster meegedeelde foto van de etalage van het kapsalon een sticker toont die onder andere de volgende tekst vermeldt: “Tous les mardis Coloration Shamp Soin Coiff 39€*”, zonder aanduiding van de geldigheidsduur van de promotie in kwestie.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er terdege nota van genomen dat aan het einde van de promotieperiode, één van de kappers de sticker met de data, die onder de sticker met de promotie hing, verwijderd had bij de opening van het kapsalon maar dat hij pas later op de dag de tijd had gehad om de promosticker zelf te verwijderen. Zij heeft eveneens kennisgenomen van de door de adverteerder bijgevoegde foto’s van de etalage in kwestie, de ene met de data aangeduid onder de promotie en de andere zonder enige sticker.

Zij heeft eveneens terdege nota genomen van het feit dat de adverteerder de klant meteen bij aankomst geïnformeerd heeft dat het aanbod niet geldig was in december en dat de voorwaarden aangegeven stonden in het kapsalon.

Gelet op het voorgaande is de Jury echter van mening dat de duur van de promotionele actie, die niet vermeld werd op de etalage op het moment van de klacht, essentiële informatie is waarover de consument moet beschikken zonder daarvoor echter het kapsalon te moeten betreden.

De Jury was aldus van oordeel dat de reclame op de etalage een misleidende omissie uitmaakt in de zin van artikel VI. 99 van het Wetboek van economisch recht en strijdig is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder intussen de betrokken reclame verwijderd had en dat hij een foto heeft overgemaakt als bewijs.

Adverteerder: SAMMY GREEN
Product/Dienst: Kapsalon
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/12/2019