RTBF – Opérations de Solidarité – 26/10/2004

Beschrijving van de reclame

Een sticker die verspreid wordt in een weekblad toont een getekend muisje die in de ene hand het weekblad in kwestie houdt en in de andere hand een vlagje met als opschrift “CAP 48”. Daarnaast bevindt zich een andere tekening die een mannetje afbeeldt in een gocart die zich naast een parkeerplaats voor gehandicapten parkeert. Tekst : “Je laisse la place aux gentils capés”.

Motivering van de klacht(en)

Deze sticker maakt gebruik van een ongepaste woordspeling en het getekende personage is slecht gekozen. Een gehandicapte persoon is een mens en men moet deze respecteren.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerders lieten gelden dat ze akkoord waren om de grote sympathie van het personage BlaBla uit te spelen, wel bekend bij de jonge kijkers, opdat ze op hun ouders-automobilisten druk zouden uitoefenen om hen ertoe aan te zetten de wegcode te respecteren en in het bijzonder de regels inzake de parkeerplaatsen voorbehouden voor gehandicapten. De woordspeling “gentils capés” en “handicapés” heeft eveneens het voorwerp uitgemaakt van pedagogische opbouw: enerzijds werd een voor de kinderen alledaagse woordspeling beoogt aangezien BlaBla zich tot hen richt en anderzijds was het voornamelijk de bedoeling om een positief beeld te brengen van de gehandicapte persoon, teneinde de achterdocht te doorbreken t.a.v de kijk die men nog al te vaak heeft t.o.v personen met een handicap. Anderzijds dient men te noteren dat de professionelen van de gehandicaptensector, alsook sommige gehandicapten zelf onder hen deze term “capé” gebruiken. Zij hebben tevens benadrukt dat zij een pretest hebben uitgevoerd, zowel t.a.v de professionelen van de gehandicaptensector als t.a.v het grote publiek, en dat er geen negatieve reacties waren.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de benaming van deze operatie “CAP 48” en de verwijzing naar het personage BlaBla, heeft de Jury gemeend dat het geen onverantwoorde of ongepaste woordkeuze betreft. Haar inziens vertoont deze boodschap geen gebrek aan respect t.a.v gehandicapten. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RTBF – Opérations de Solidarité
Product/Dienst: CAP 48
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/10/2004