ROULARTA – 22/06/2010

Beschrijving van de reclame

Bon met als titel « De BBQ bijbel » toont links de logo’s van de Zondag, Gandaham, Breydel en Standaard Boekhandel en rechts een afbeelding van de BBQ bijbel met de vermelding : € 14,95 ipv € 29,95.
Onderaan in kleine letters « Haal met deze voordeelbon de BBQ Bijbel bij Standaard boekhandel voor €14,95 I.P.V. € 29,95 »
*Actie zonder aankoopverplichting. Winkelprijs Standaard Boekhandel : €29,95. Uw voordeel €15. Actie geldig zolang de voorraad strekt, t.e.m. 03/07/2010. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promotionele aanbiedingen. Extra voordeelbonnen kan u downloaden via www.dezondag.be/acties. »

Motivering van de klacht(en)

De klager ging op 14 juni met de bon naar de winkel in Schoten. Het boek was voorradig maar hij kreeg het niet mee omdat het prijsetiket de 'volledige prijs' bevatte en hij dus ook die volledige prijs zou moeten betalen. Het boek dat hij met de voordeelbon kon bekomen was identiek maar moest via bestelling aangevraagd worden met leveringsdatum 'ná 24 juli'... Het laatste exemplaar dat voor de actie met de voordeelbon mocht verkocht worden was "dezelfde ochtend" de deur uitgegaan... Op de bon staat hierover niets vermeld. De klager vindt dit bedrieglijk: hij werd naar de winkel gelokt voor niets. Bovendien bedraagt de bon een derde van een pagina uit de krant.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de door de klager beschreven situatie zich inderdaad heeft voorgedaan. Standaard Boekhandel fungeert als partner en afhaalpunt voor diverse media-acties.Hier betreft het een promotie op initiatief van Knack, De Zondag, De Streekkrant i.s.m. Standaard Boekhandel. Standaard Boekhandel is de verkoper van de reguliere uitgave van dit boek aan de reguliere verkoopprijs van 29,95 EUR die gewoon wordt aangeboden op de winkelvloer.
Knack, De Zondag, De Streekkrant biedt de actie-editie aan zijn lezers aan tegen een speciale prijs van 14,95 EUR en deze boeken worden enkel aangeboden middels toonbankverkoop bij Standaard Boekhandel en mits overhandiging van een waardebon. Om deze prijs te kunnen realiseren dienen er door de mediapartner afzonderlijke voorwaarden te worden onderhandeld met de auteur en uitgever van het boek. De boeken die voor deze actie worden aangeboden betreffen dan ook vaak (zoals in dit geval) een éénmalige speciale druk in hoge oplage (met overigens dezelfde productkarakteristieken als de reguliere exemplaren) die door het medium bij de uitgever worden aangekocht en worden doorverkocht aan Standaard Boekhandel.
Deze producten moet Standaard Boekhandel binnen een afzonderlijk logistiek proces behandelen en ze mogen niet gepresenteerd worden op de winkelvloer. De twee productcircuits (reguliere uitgave/actieuitgave) kunnen bij een out of stock van één van beiden niet onderling worden uitgewisseld zonder de afgesproken voorwaarden te schenden.
Het voorgaande verklaart het ongenoegen van de klant die moest vaststellen dat het boek op de winkelvloer nog wel beschikbaar was aan de hoge prijs maar niet meer beschikbaar was aan de actieprijs.
Om problemen bij mogelijke stockbreuken van de actievoorraad te voorkomen worden twee voorzorgen genomen:
1. De voorraad bestemd voor een dergelijke actie moet voldoende hoog zijn om aan de verwachte vraag van de klant te beantwoorden.
2. De resultaten van een dergelijke actie zijn nooit voorafgaandelijk voor 100% voorspelbaar. Als de resultaten van de actie onvoorspelbaar goed zijn (zoals in dit geval) en men geconfronteerd wordt met een stockbreuk wordt er steeds een éénmalige herdruk van de actie-edite voorzien en wordt er actief aan de klant aangeboden om een exemplaar te reserveren dat kan afgehaald worden op een gegarandeerde afhaaldatum.

Ter informatie deelde de adverteerder ook mee dat de grootste respons tot stand kwam op basis van een advertentie in Knack van 9 juni. De respons kon de mediapartner nog niet kennen toen de advertentie in De Zondag van 13 juni werd geboekt. Hij meent te mogen concluderen dat er hier op geen enkele wijze sprake is van een niet-deontologische reclame en dat integendeel door Standaard Boekhandel alle mogelijke inspanningen worden geleverd om een optimale klantenservice aan te bieden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de bon met als titel « De BBQ bijbel » onder meer het volgende vermeldt : ‘Haal met deze voordeelbon de BBQ Bijbel bij Standaard boekhandel voor €14,95 I.P.V. € 29,95’ en ‘Actie geldig zolang de voorraad strekt, t.e.m. 03/07/2010’.

Op basis van het schrijven van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat :
- Voor de boeken die voor de actie tegen een lagere prijs worden aangeboden, dienen er afzonderlijke voorwaarden te worden onderhandeld met de auteur en uitgever van het boek. Deze producten moet Standaard Boekhandel binnen een afzonderlijk logistiek proces behandelen en ze mogen niet gepresenteerd worden op de winkelvloer. De twee productcircuits (reguliere uitgave/actieuitgave) kunnen bij een out of stock van één van beiden niet onderling worden uitgewisseld zonder de afgesproken voorwaarden te schenden
- De adverteerder had een voldoende voorraad van de actieuitgave voorzien om aan de verwachte vraag te beantwoorden. Hij had tevens voorzien om bij stockbreuk een herdruk van de actie-editie te laten plaatsvinden en actief aan de klant aan te bieden om een exemplaar te reserveren dat kan afgehaald worden op een gegarandeerde afhaaldatum.

Gelet op wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt de inhoud van de reclame in kwestie.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ROULARTA
Product/Dienst: Voordeelbon "BBQ bijbel"
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/06/2010