RENAULT – 26/01/2011

Beschrijving van de reclame

De affiche beeldt de Renault Mégane Grandtour af met de volgende slogan in grote letters « Voor moeder natuur » en in kleinere letters « en vader natuur. En kindjes natuur » en daarnaast de vermelding « 104 g CO2/km » in zwarte letters op een groen blad.

Motivering van de klacht(en)

Men gebruikt een ecologisch argument op een absolute manier. Hoe kan een wagen “voor moeder natuur” zijn?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder vestigde de aandacht op de echte betekenis van de affiche. Men wil het voertuig niet associëren met ‘Moeder Natuur’ in de gebruikelijke betekenis, maar zich eerder richten tot een familie. De headline van de affiche is inderdaad de volgende: “Voor moeder Natuur, en vader natuur en kindjes natuur”. Door deze woordspeling te gebruiken ontstaat het idee dat, aan de ene kant deze familie het ecologische impact verbonden aan het gebruik van de wagen wil beperken, (het voorgestelde model stoot slechts 104 gr CO2/km uit en behoort dus duidelijk tot de categorie van groene voertuigen) en dat aan de andere kant, met een dergelijk voertuig rijden de natuur beschermen is.

Het merk Renault is gerechtigd om ecologie te gebruiken in haar reclameboodschappen: haar gamma van voertuigen met een lage CO2 uitstoot is één van de grootste op de markt en haar vroege engagement in de ontwikkeling van een 100% elektrisch gamma positioneert haar in de kopgroep van innovatoren op dit gebied.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche de Renault Mégane Grandtour afbeeldt met in grote letters de slogan “Voor moeder natuur” en in kleinere letters “En vader natuur. En kindjes natuur » met daarnaast de vermelding « 104 g CO2/km » in zwarte letters op een groen blad.

De Jury is van oordeel dat de slogan “Voor moeder natuur. En vader natuur. En kindjes natuur” kan suggereren dat de wagen in kwestie goed is voor het milieu, wat als een absolute bewering zou kunnen beschouwd worden in de zin van artikel 7 van de milieureclamecode en artikel E1 van de ICC code.

De Jury heeft echter vastgesteld dat de slogan afgezwakt wordt door de informatie over de CO2-uitstoot, namelijk 104 g CO2/km en dit in grote duidelijk leesbare letters en vlakbij de bewering zodat ze samen gelezen worden.

Het gaat om een wagen die niet meer dan 115 gram CO2 per km uitstoot en waarvoor de overheid premies toekent.

De slogan wordt dus vermeld in combinatie met een informatie (CO2) die door de overheid erkend/gebruikt wordt om te bepalen of een voertuig al dan niet behoort tot de gekwalificeerde categorie van wagens die recht hebben op een premie ingevoerd door de overheid.

De slogan wordt dus gemilderd door informatie die omkaderd is in een normatieve context.

De Jury verwijst in dit verband naar een beslissing van de Jury in hoger beroep van 19 oktober 2010 (zie: http://www.jep.be/fr/decisions-du-jep/?decision=3003).

Rekening houdend met wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Renault Mégane Grandtour
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/01/2011