RENAULT – 14/12/2000

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont een jongeman waarvan de moeder zijn hand telkens teruglegt op een stuk papier, omdat hij steeds verder schrijft op de tafel. De tekst op het scherm vermeldt : “Regels kan je volgen”. Tenslotte verschijnt de plaats waar het kind vertoeft met overal graffiti op de muren. Tekst : “Regels kan je breken”. De auto wordt getoond al rijdend op een strand. Een zicht vanuit de lucht toont het strand waarop de auto rijdt en waarop hij de afbeelding van de omtrek van de auto in het zand heeft getekend.

Motivering van de klacht(en)

Reclame toont een gedrag dat niet conform is met de wegcode en de milieucode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft uitgelegd dat de positonering van het model het voorstellen van een personage rechtvaardigde die originaliteit en non-conformisme symboliseert en naar de geest van de koper verwijst, zonder bedoeling tot een berispelijk gedrag aan te sporen. De afgebeelde plaats lijkt niet op een Belgisch strand.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend dat noch de positionering noch de bedoeling het toelaat de codes (Febiac en milieureclamecode) niet te respecteren. Zij heeft derhalve de aanbeveling gedaan de spot niet meer uit te zenden.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld dat de spot niet meer zal worden verspreid.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Mégane Scénic
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/12/2000