RECORD BANK – 08/02/2012

Beschrijving van de reclame

De banner vermeldt:
“Betaal niks met Record Bank
Kostprijs zichtrekening bij Record Bank 0 €
Open uw gratis zichtrekening via Record@Home
Cijfer op basis van een interne studie, meer info op www.recordbank.be”.

Motivering van de klacht(en)

De adverteerder maakt reclame dat de rekening 0 euro kost. De klager heeft echter een rekening bij de adverteerder en merkt dat hem 10 euro kosten worden aangerekend en dan ook intresten natuurlijk. Volgens de klager verschuilt de adverteerder zich achter algemene voorwaarden die stellen dat bedrijven dat wel moeten betalen. Maar dit staat niet op de reclame, dus is het volgens de klager bedrieglijke reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn zichtrekening gratis is voor particulieren en zelfstandigen. De adverteerder stelde vast dat het hier gaat om een vennootschap (niet-natuurlijke persoon), in welk geval de jaarlijkse beheerskosten 10 euro bedragen, zoals duidelijk vermeld op zijn tarieflijst. De reclame waarvan sprake betreft de zichtrekening zoals ze geopend kan worden door particulieren en zelfstandigen. De adverteerder is ervan overtuigd dat zijn communicatie voldoende duidelijk en correct is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de banner onder meer vermeldt: “Kostprijs zichtrekening bij Record Bank 0 €” en “meer info op www.recordbank.be”.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht over de reclame werd ingediend naar aanleiding van een rekening geopend voor een rechtspersoon.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat op de website van de adverteerder, onder “Ontdek de permanent gratis zichtrekening voor particulieren”, onderaan de pagina onder meer vermeld staat: “Gratis zichtrekening: aanbod voor particulieren en onder voorwaarden” en dat onder “Nuttige info” een tarieflijst kan worden gedownload, waarin op de eerste pagina onder meer het volgende vermeld staat:
“A.1 Beheerskosten
Openen van de rekening gratis
Afsluiten van de rekening gratis
Jaarlijkse aanrekening:
- voor natuurlijke personen (inclusief zelfstandigen en onverdeeldheden) uitgezonderd feitelijke verenigingen gratis
- voor niet-natuurlijke personen 10 EUR”

De Jury is van mening dat op die manier voldoende duidelijk wordt gemaakt voor de gemiddelde consument dat het in de reclame vermelde aanbod slechts betrekking heeft op natuurlijke personen.
De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument terzake te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECORD BANK
Product/Dienst: Zichtrekening
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/02/2012