RECKITT BENCKISER – 10/03/2015

Beschrijving van de reclame

Een vrouw in een keuken houdt een stuk keukenrol onder de kraan van de gootsteen om met een schoonmaakproduct het werkblad schoon te maken en laat de kraan lopen. Men ziet vervolgens andere beelden van de keuken waarbij men twee maal de kraan ziet die niet meer loopt.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de vrouw de kraan opent om haar spons nat te maken en onmiddellijk daarna het werkblad naast de gootsteen schoonmaakt. Volgens hem is de reclameboodschap duidelijk: schoonmaken met water volstaat niet altijd, men moet Dettol gebruiken om te desinfecteren.
De vrouw laat echter de kraan voluit lopen ofschoon ze elders in de keuken iets anders aan het doen is. Men mag dus veronderstellen dat de kraan nog altijd loopt. Aangezien water een kostbaar goed is dat niet verspild mag worden, geeft deze reclame niet de juiste boodschap aan consumenten en kan ze zelfs choqueren als men weet welke besparingen sommige mensen moeten doen met betrekking tot dit goed.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte dat, hoewel het klopt dat de acteur de waterkraan niet meteen opnieuw sluit na ze te hebben gebruikt, hij de conclusies die getrokken worden door de klager betwist aangezien in de volgende beelden waarin men de kraan opnieuw ziet (seconde 13 en 17) deze wel degelijk dicht is en het water niet meer loopt.

Zelfs al klopt het dat men de acteur de kraan niet ziet sluiten, is het derhalve duidelijk dat deze wel degelijk opnieuw gesloten werd en het is dus onmogelijk voor een consument om te veronderstellen dat het water nog altijd loopt.

Bovendien betwist de adverteerder het punt van de klager dat aangeeft dat het product “desinfecteert”. De reclame spreekt op geen enkel moment over desinfectering of bacteriën. Er aanspraak op maken dat poetsen met het product hygiënischer is dan met een doek en water kan op geen enkele manier betekenen dat het product desinfecteert. Dettol Tip Top is een schoonmaakmiddel voor huishoudelijk gebruik en is geen biocide.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een vrouw in een keuken toont die de kraan van de gootsteen opent om een stuk keukenrol nat te maken en de kraan laat lopen. Men ziet vervolgens andere beelden van de keuken waarbij men twee maal de kraan ziet die niet meer loopt.

De Jury is van mening dat de gemiddelde kijker het feit dat men de vrouw de kraan niet ziet sluiten niet zal interpreteren als choquerend ten opzichte van een bepaalde groep personen.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet aanzet tot een gedrag dat geen respect toont voor het milieu en niet getuigt van een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er ten slotte nota van genomen dat het product een schoonmaakmiddel voor huishoudelijk gebruik is en geen biocide.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Dettol Tip Top
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/03/2015