RECKITT BENCKISER – 04/11/2008

Beschrijving van de reclame

De spot begint met een vrouw die haar neus dichtknijpt en zich afvraagt: « Maar waar komt die geur toch vandaan?».
De leidingen worden in beeld gebracht en een mannenstem antwoordt: « Van uw leidingen, langzaamaan stapelen restjes en kalk zich daar op. Met aanslag en geuren als gevolg »
De vrouw : « Wat nu gedaan ? »
De man : « Ze onderhouden met Destop onderhoud leidingen. Gebruik Destop onderhoud elke week om vuil te elimineren en kalkaanslag te voorkomen. De formule Odor stop vermijdt vieze geuren. Destop, uw afvoer is er dol op». De vrouw ruikt aan de fles en giet een dopje in de afvoer.
Tenslotte wordt het product in beeld gebracht met de tekst: Nieuw. Destop onderhoud afvoer.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend. Zij toont een jonge huisvrouw die aan het product ruikt en geniet van het parfum.

Hoe is het mogelijk om een fles DESTOP, met bijtend gif, voor te stellen als een fles melk… een sublimaal gruwelijk beeld: dit product is zo lekker als een fles melk…

Deze reclame is walgelijk voor families die een voorval meegemaakt hebben met Destop. Het is misschien wel waar dat DESTOP doeltreffend is, maar het inslikken ervan (zoals de reclame suggereert), leidt tot een trage en gruwelijke dood.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot een consument toont die geconfronteerd word met slechte geuren afkomstig van de leidingen. Daarna ziet men hoe de Gel Destop Onderhoud Afvoer helpt om kalkophoping en tevens slechte geuren te verwijderen. Met betrekking tot dit laatste punt, knijpt de huisvrouw in het begin van de spot haar neus dicht. Daarna, omdat het de bedoeling is om de doeltreffendheid van de formule Odorstop aan te tonen, ruikt ze het parfum van Gel Destop Onderhoud Afvoer.

De adverteerder liet weten dat de toon in de spot sympathiek is en dat de houding van de huisvrouw symbolisch bedoeld is. Dankzij de Gel Destop Onderhoud Afvoer (bovendien is het product volgens geclassificeerde formule noch corrosief noch irritant) kan de huisvrouw de vieze geuren vaarwel zeggen. De spot probeert de werking en de doeltreffendheid op levende wijze uit te leggen. De adverteerder liet weten dat hij in geen geval wil laten denken dat het product zo lekker ruikt dat men het kan inslikken. Bij het bekijken van de spot wordt meteen duidelijk dat noch de houding van de personages, noch de boodschap enige aansporing tot een dergelijke gedraging bevat.

De adverteerder voegde hieraan toe dat zijn bedrijf er veel belang aan hecht dat er in de reclame geen voorstellingen voorkomen die een risico kunnen inhouden voor de gezondheid en veiligheid van de consument. Zijn reclame wordt dienaangaande geëvalueerd vooraleer ze uitgezonden wordt. Hij is derhalve van oordeel dat deze scène met de huisvrouw een toelaatbare creatie betreft.

Jurybeslissing

Vooreerst veronderstelde de Jury dat de klager zijn klacht baseerde op een ander product van Destop, dat wel schadelijk kan zijn. De Jury nam er nota van dat het nieuwe Destop product waarvoor promotie wordt gemaakt de Gel Onderhoud Afvoer met Odorstop geen ontstopper is maar dat men het product één keer per week kan gebruiken om aanslag en vieze geuren te verwijderen en dat het niet corrosief is.

De Jury stelde tevens vast dat het feit dat de vrouw aan het product ruikt enkel bedoeld is om de kenmerken van het product te benadrukken zonder aan te sporen om het in te slikken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Gel Destop Entretien Canalisations
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/11/2008