PROXIMUS – 23/11/2016

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:

VO: “Proximus presenteert: het meest ongeduldige netwerk.”
Man 1: “Ja hallo, ben ik bij ’t spoed?”
Man 2: “Ja meneer, bent u gewond?”
Man 1: “Nee nee, er is niemand geblesseerd, maar ge kunt nu zo’n iPhone 6S kopen voor maar 99€ en ik vroeg mijn eigen af of het misschien mogelijk was dat jullie mij efkes met spoed naar ’t Proximus Center zou kunnen brengen?”
Man 2: “Nee meneer, dat kunnen wij niet doen.”
Man 1: “Ah, dat kun je niet doen. Ma, ’t is een noodgeval hé!”
VO: “Ga snel om een iPhone 6S voor maar 99€ met een Smart+Phone 45 abonnement. Info en voorwaarden in je Proximus Center.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame ondoordacht terwijl men weet dat redelijk wat mensen naar de hulpdiensten bellen voor tal van ongepaste zaken en dat dit de werking van deze diensten verstoort terwijl er mensenlevens in gevaar zijn. Hij accepteert niet dat “onverantwoordelijken” zich hiervan bedienen voor hun eigen voordeel en vreest dat dit ideeën zal geven aan sommigen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot duidelijk humoristisch en niet realistisch is, o.a. door het dialect van de acteur. Hij meent dan ook dat de spot geenszins mensen aanzet om in ongepaste situaties naar de hulpdiensten te bellen.

Jurybeslissing

De Jury is van mening dat deze spot duidelijk herkenbaar is als een reclameboodschap die werd gerealiseerd op een manifest overdreven, irrealistische manier.

Zij is tevens van mening dat deze reclameboodschap niet van aard is om aan te sporen tot ongepaste oproepen naar hulpdiensten.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van oordeel dat deze spot niet van aard is om maatschappelijk laakbare gedragingen te banaliseren of de werking van hulpdiensten aan te tasten en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROXIMUS
Product/Dienst: Smart+Phone
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/11/2016