PROCTER & GAMBLE – 12/02/2010

Beschrijving van de reclame

Op de pagina "Sciences&Santé" in Le Soir, toont een artikel met als titel « Notre régime alimentaire abîme nos dents » een vrouw die in een appel bijt. Naast de titel staat de vermelding « Publi-rédactionnel ».
Het artikel eindigt met « Oral-B Pro-Expert Protection Email durcit l’émail des dents au bout de deux semaines d’utilisation. C’est scientifiquement prouvé ».
Onderaan het artikel wordt vermeld: « 74% des Belges ignorent qu’un jus de fruit peut abîmer l’émail des dents. Et vous, le saviez-vous ? » en het logo van Oral-B.

Motivering van de klacht(en)

Reclame-artikel waardoor er verwarring ontstaat met de pagina « Sciences&Santé ». Artikel dat onder het mom van de WHO onze eetgewoonten gelinkt aan het fruit omschrijft onder de vorm van voorwendsels die absurd en gevaarlijk zijn voor de toekomst van onze kinderen. Al deze leugens om te komen tot een reclame die zich op geen enkel wetenschappelijk bewijs baseert.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klager blijkbaar onaangenaam verrast was door de link die in de publiciteit gelegd werd tussen het eten van fruit en de erosie van het tandemail. Verder werd ook aanstoot genomen aan de afbeelding waarop een jonge vrouw smakelijk in een appel bijt.

De adverteerder voegde daaraan toe dat sommige soorten fruit zonder twijfel een zuur bevatten dat het email van de tanden kan aantasten. De intentie van de adverteerder was enkel de lezer te informeren over de preventie van emailerosie door een aangepaste mondhygiëne. Hij benadrukte dat de beweringen in de advertentie wetenschappelijk kunnen gestaafd worden.

Anderzijds begrijpt de adverteerder evenzeer dat de lezer enigszins verbaasd zou kunnen zijn over dit negatief effect van fruit. Het was echter geenszins de bedoeling van de adverteerder te beweren dat het eten van fruit af te raden is. Inderdaad, het eten van fruit is een bouwsteen van elk evenwichtig en gezond dieet. De advertentie herhaalt deze boodschap overigens: “les fruits, s’ils sont bons pour la santé, peuvent parfois…”.

Niettemin kan de adverteerder de verwarring van de consument plaatsen en wenst hij zich te verontschuldigen voor de mogelijke verkeerde interpretaties die deze advertentie mogelijks heeft veroorzaakt. De adverteerder voegde daar nog aan toe dat deze deze advertentie eenmalig was en dat hij naar de toekomst toe alvast niet plant deze in dezelfde vorm nogmaals te publiceren.

Jurybeslissing

Met betrekking tot de claims en beweringen die gebruikt worden in de advertentie, heeft de Jury genoteerd dat deze wetenschappelijk gestaafd zijn. Zij heeft derhalve gemeend dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

Met betrekking tot de aankondiging dat het om reclame-uiting gaat, heeft de Jury vastgesteld dat ter hoogte van de titel en in kleinere letters de term « publi-rédactionnel » vermeld wordt.

Dienaangaande is de Jury van oordeel dat de term « publi-rédactionnel » duidelijk dient vermeld te worden om elke riscico op verwarring uit te sluiten (art. 94/7,§2 WHPC).

Aangezien deze advertentie eenmalig was, heeft de Jury de adverteerder verzocht om in de toekomst deze vermelding « publi-rédactionnel » duidelijker te vermelden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Oral-B
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Datum afsluiting:  12/02/2010