PROCTER & GAMBLE – 06/10/2009

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont Roger Federer en Tiger Woods die tevoorschijn komen uit een televisie in een winkel. Daarna zien we een verpakking van Gillette Fusion en de twee sportmannen lopen naar het product en duwen elkaar tussen de winkelrekken omver om als eerste de laatste verpakking te kunnen bemachtigen. Tiger Woods gooit een golfbal waarop Roger Federer uitglijdt. Tiger Woods neemt het product, maar Roger Federer ontneemt het hem dmv een tennisbal.

Vervolgens zien we een oranje scherm met de naam “Gillette Fusion” gevolgd door 5 scheermesjes en Thierry Henri die zich aan het scheren is.
Voice-over : « Entrez dans le jeu avec Gillette Fusion. Cinq lames rapprochées qui vous donnent la sensation d’une peau moins irritée même lors d’un rasage à contre-poil. Adoptez le plus confortable des rasoirs Gillette. Fusion. »
Tekst : « Dramatisation vs MACH3 » et « Comparé à MACH3 Turbo. Sur base de préférences de consommateurs. Parmi les rasoirs manuels. »
De spot toont vervolgens Thierry Henri die de verpakking uit de handen van Federer neemt.
Voice-over : « Essayer Gillette Fusion Gamer. Maintenant jusqu’à 50% de réduction. Gillette, la perfection au masculin ».
Het laatste beeld toont het logo van Gillette en Thierry Henri die achtervolgd wordt door Roger Federer en Tiger Woods.

Motivering van de klacht(en)

Men ziet sportieve beroemdheden tussen de winkelrekken in een grote commerciële oppervlakte ze stoten de goederen hevig opzij. De klager vindt dat dit soort van demonstratie schadelijk is voor jongeren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat deze reclame op Europees niveau ontwikkeld werd en dat ze deel uitmaakt van een serie waarbij 3 topsporters (Roger Federer, Tiger Woods en Thierry Henry) worden getoond. De reclame in kwestie maakt deel uit van de tweede communicatiegolf , waarbij de nadruk gelegd wordt op het Gillette scheermesje met als naam ‘GAMER’.

De bedoeling van deze originele uitvoering (2 sportmannen onder de vorm van cartoon) bestaat erin om het idee van een videospel te integreren in de spot teneinde een link te maken met de naam van het scheermesje, ‘GAMER’(‘speler’). De eerste scène van de spot toont trouwens duidelijk dat het gaat over een virtuele wereld (personen die uit een televisiescherm komen). Andere elementen van de spot bevestigen eveneens het puur fictieve karakter van de reclame: de winkel die in beeld gebracht wordt is virtueel, het merk Gillette en het scheermesje verschijnen verschillende keren, maar het gaat over een winkel met elektrische toestellen die normaal dit soort producten niet verkoopt.

De adverteerder meent dat hij niet heeft overdreven of onzorgvuldig is geweest bij het realiseren van deze reclame. Hij is van mening dat het ludieke karakter (wisselen van een tennisbal tussen twee personages in een videospel, irreële wereld) vanzelfsprekend is en dat dit niet kan worden geïnterpreteerd als een aansporing tot geweld of tot eender welk buitensporig gedrag door jongeren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot bekende sportmannen in beeld brengt in een virtuele context. Elke sportman probeert om als eerste de laatste verpakking van het product ‘Gillette GAMER’ te bemachtigen.

Vooreerst heeft de Jury nota genomen van het feit dat de adverteerder over de nodige toelating beschikt om de beelden van de sportmannen te gebruiken als ambassadeurs van het merk Gillette. Anderzijds is de Jury van mening dat de scène ludiek is en verwijst naar een virtuele wereld en dat jongeren geen risico lopen om zich in de echte wereld te identificeren met de hoofdrolspelers.

De Jury is van oordeel dat het tot de verantwoordelijkheid van de adverteerder behoort om geen gewelddadige gedragingen goed te keuren, maar is van mening dat in casu de sociale verantwoordelijkheid niet in het gedrang werd gebracht.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend dat deze TV spot niet van aard is om jongeren aan te zetten tot een gewelddadig of gevaarlijk gedrag.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Gillette
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/10/2009