POOLSE VAKMAN BELGIE – 29/04/2015

Beschrijving van de reclame

De website poolsevakman.be vermeldt onder andere rechts bovenaan “poolsevakman.be – Only if you want the best”.

Motivering van de klacht(en)

De klager stelt zich de vraag of een campagne gebaseerd op de slogan “poolsevakman” al dan niet een discriminatie op basis van nationaliteit uitmaakt. Hij verwijst eveneens naar de juridische constructie en de werkmethode die gebruikt wordt door de firma die zich achter de website in kwestie bevindt.
De klager is bovendien bezorgd over de dubbelzinnige formulering van deze “poolsevakman” campagne. Deze campagne doet inderdaad enerzijds geloven dat er een discriminatie bestaat op basis van nationaliteit en voedt anderzijds een vooroordeel, zelfs als dit in casu niet noodzakelijk negatief is.
De klager bekijkt, in samenwerking met andere instanties, eveneens andere invalshoeken om de praktijk van het in België ter beschikking stellen van arbeiders onderworpen aan een buitenlandse wetgeving en sociale zekerheid aan te kaarten.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft dit dossier onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat meerdere instanties momenteel verschillende aspecten onderzoeken van het dossier met betrekking tot de onderneming die zich achter de website poolsevakman.be bevindt.

De Jury heeft eveneens, onder andere, nota genomen van de bezorgdheden van de klager rond de benaming “Poolsevakman”.

De Jury is desalniettemin van mening dat, in dit dossier, de klacht eerder de diensten betreft die door de onderneming in kwestie worden aangeboden via de website poolsevakman.be evenals haar praktijken, dan de inhoud van een reclame met betrekking tot deze onderneming.

Zij herinnert er in dit opzicht aan dat haar bevoegdheid zich beperkt tot het onderzoeken van de inhoud van reclame en dat het haar niet toekomt om zich uit te spreken over producten of diensten.

De Jury is derhalve van oordeel dat de klacht onontvankelijk is en heeft zich onthouden van een uitspraak in dit dossier.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: POOLSE VAKMAN BELGIE
Product/Dienst: Poolsevakman.be
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  29/04/2015