PEUGEOT – 19/03/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche met als titel “New Bipper Designed for the city” toont een wagen van het merk met op de achtergrond een getekende stad.

Onderaan, logo van de adverteerder en de educatieve slogan.

Motivering van de klacht(en)

Het gemiddelde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot worden niet vermeld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze reclame bedoeld is om een nieuw product van het gamma Peugeot Bedrijfswagens, nl. de Bipper te lanceren. De ontwikkeling van dit type micro bedrijfswagen kadert in de strategie van het merk Peugeot om aan een professioneel publiek een heel compact voertuig voor te stellen om aan de stadsoverrompeling te beantwoorden. Uit deze strategie is “designed for the city” ontstaan, hetgeen is affiche, professionele pers en radio gebruikt wordt.

Aangezien het om een bedrijfsvoertuig gaat is de reglementering aangaande de verplichte vermelding van CO2 en verbruik hier niet van toepassing volgens de adverteerder.

Om dit product duidelijk in de reeks van bedrijfswagens en niet personenauto’s te ankeren en om alle verwarringrisico’s te vermijden, heeft hij bovendien voor een kleur gekozen die eigen is aan bedrijfsvoertuigen, nl. wit.

De adverteerder stelde met deze opmerking rekening te zullen houden bij de uitwerking van zijn volgende campagnes.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de aangeprezen wagen in het kader van deze reclame een bedrijfswagen van de categorie N1 betreft in en niet een personenauto van de catégorie M1.

Aangezien het K.B. van 5 september 2001 slechts van toepassing is op personenauto’s van de categorie M1, heeft de Jury geen inbreuken moeten vaststellen en heeft zij dus gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

De Jury heeft nota opgenomen dat de adverteerder met deze problematiek rekening zal houden tijdens de uitwerking van zijn volgende campagnes.

Aangezien geen hoger werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PEUGEOT
Product/Dienst: New Bipper
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/03/2008