ORANGINA SCHWEPPES BELGIUM – 31/08/2011

Beschrijving van de reclame

De spot toont een interview met Uma Thurman die op een bepaald moment vraagt “And you, would you have some Schweppes, just me and you?” en de journalist antwoordt “I’m sorry Uma but you mean sex, right?”.

Motivering van de klacht(en)

Reclame voor een drankje beschikbaar voor iedereen en waarvan het scenario een seksuele connotatie heeft en expliciet verwijst naar seks via een uit onoplettendheid begane begrips- of taalkundige verwarring. Hyperseksualisatie die zich tot elke leeftijd richt.

Standpunt van de adverteerder

De positionering van het merk Schweppes in België is “chic, onverwacht en enkel voor volwassenen”. De volledige communicatie wordt opgebouwd rond deze positionering.

In deze reclame, is er enerzijds het gebruik van luxe; de reclame wordt gedraaid in een luxehotel, Uma Thurman speelt haar rol van internationale ster, ze draagt een luxekleed en luxejuwelen. Anderzijds, geeft het vleugje humor, het woordspelletje in de reclame aan deze campagne haar onverwacht kantje. Het is dus volgens de adverteerder duidelijk dat de reclame specifiek gericht is op volwassenen. Op geen enkel moment heeft hij gewild dat deze reclame hypergeseksualiseerd zou zijn. De adverteerder speelde in op de subtiliteit van de taal, wat hij beschouwt als een vleugje humor, en hij denkt dat de reclame door de meeste kijkers ook op die manier begrepen wordt.

Deze reclame werd ook vooraf getest bij consumenten. Hieruit bleek dat de reclame positief beoordeeld werd, waarbij de woorden plezier en sensualiteit regelmatig terugkeren. Op geen enkel moment was er een verwijzing naar hyperseksualisatie maar wel naar een woordspelletje dat voor een vleugje humor zorgt dat door de consument gewaardeerd wordt.

De keuze van de mediakanalen is gebeurd in functie van de doelgroep: personen tussen 25 en 54 jaar. De keuze van de televisiezenders alsook de uren waarop de spot wordt uitgezonden zijn in functie van deze doelgroep. Op deze manier worden de jongste kijkers bijna niet blootgesteld aan deze reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een interview met Uma Thurman toont en daarbij een vleugje humor gebruikt dat alludeert op seks.

Rekening houdend met de huidige sociale context, is de Jury van oordeel dat deze reclame noch uitspraken noch visuals bevat die van aard zijn om afbreuk te doen aan de momenteel geldende fatsoensnormen.

Bovendien is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om morele schade te kunnen veroorzaken bij kinderen of jongeren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ORANGINA SCHWEPPES BELGIUM
Product/Dienst: Schweppes
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/08/2011