NOSTALGIE – 18/04/2012

Beschrijving van de reclame

De radiospot stelt het evenement voor en de voice-over zegt met name: « Entrée 5€ … Remportez des entrées en envoyant ‘vin’ au 6612 suivi de votre nom. 1€ le message ».

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft deelgenomen aan de wedstrijd en heeft toegangskaarten gewonnen voor de wijnbeurs van Vinalgros. Bij het raadplegen van de website van deze laatste, heeft hij vastgesteld dat de toegang gratis was als men de startpagina van de website afdrukte. Hij vindt de praktijken van Nostalgie niet correct, de luisteraars laten spelen (1€ per verzonden en ontvangen sms) en zich de zakken vullen ten koste van deze laatsten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat het partnerschap met Vinalgros de organisatie van een sms-wedstrijd voorzag waarbij de luisteraars 2 toegangskaarten ter waarde van 5€ per stuk konden winnen.
Er was daarentegen nooit sprake van geweest dat bovendien toegangskaarten gratis ter beschikking zouden worden gesteld via de website van de partner.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot onder andere vermeldt : « Entrée 5€ … Remportez des entrées en envoyant ‘vin’ au 6612 suivi de votre nom. 1€ le message ».

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat elke bezoeker van de website van Vinalgros een pagina van de website kon afdrukken om geen toegang te moeten betalen.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame de gemiddelde consument misleidt, zelfs als de voorgestelde informatie feitelijk correct is, en dat ze hem ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zoals bepaald in artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken.

Op basis van het schrijven van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat het partnerschap met Vinalgros niet voorzag dat bovendien toegangskaarten gratis ter beschikking zouden worden gesteld via de website van de partner. De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de adverteerder de partner gecontacteerd heeft en dat ze het nodige zullen doen om dit volgend jaar te vermijden.

De Jury heeft eveneens genoteerd dat de winnaars een antwoord-sms hebben ontvangen die betalend was. De Jury heeft vastgesteld dat dit niet duidelijk wordt gemaakt in de radiospot. De Jury is van oordeel dat het om essentiële informatie gaat die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. De Jury is derhalve van oordeel dat het om een misleidende omissie gaat in de zin van artikel 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken.

Op basis van de voornoemde bepalingen en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de spot naar de toekomst toe te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer uit te zenden.

De Jury heeft tenslotte de aandacht van de adverteerder gevestigd op de bepalingen van het Koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie en heeft hem aanbevolen hier desgevallend rekening mee te houden bij eventuele toekomstige acties.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij zich zal voegen naar de Jurybeslissing.

Adverteerder: NOSTALGIE
Product/Dienst: Degustatie Vinalgros
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/04/2012