NORDICAR – 19/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassing in Passe-Partout voor Volvo.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vermeldt niet het gemiddelde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot voor het voertuig VOLVO XC 60, hetgeen strijdig is met het K.B. van 05/09/2001.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft de afmetingen (165mm X 112mm) en de gebruikte lettergrootte voor de wettelijke vermeldingen (3mm) meegedeeld.

Hij heeft laten gelden dat hij een contract heeft getekend met “Passe-Partout” voor een eenmalige reclame in deze editie. Voor deze advertentie heeft hij echter geen enkele persklare kopij ondertekend noch ontvangen. Hierdoor is de reclame niet conform de standaards van het merk Volvo mbt reclame en bevat geen legale vermeldingen inzake het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Daar hij geen toestemming gegeven heeft om deze reclame onder deze vorm te publiceren, is hij van mening dat hij niet verantwoordelijk kan gesteld worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 (voor Volvo XC 60) niet werden vermeld, hetgeen strijdig is met:het Koninklijk besluit van 5 september 2001 en het art. 5 van de Febiac code

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de waarde van de CO2-uitstoot (voor de S40) aangeduid werd zonder de vermelding of het gaat om de waarde/km, wat strijdig is met de bijlage IV van het Koninklijk besluit van 05/09/2001 en met het art. 5 van de Febiac Code.

Daarenboven moet de reclame, indien ze verwijst naar meerdere modellen, de uiterste waarden (minimum en maximum) van het gemiddelde brandstofverbruik alsook van de gemiddelde CO2-uitstoot voor het gamma vermeld in de reclamecampagne (zowel de benzine- en dieselmodellen als de automatische en manuele versies), conform het art. 5 van de Febiac code.

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NORDICAR
Product/Dienst: Volvo
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/08/2009