NMBS – 03/05/2018

Beschrijving van de reclame

Op de schermen in de treinen staat de volgende tekst:
“Neem dit weekend de
-50% met het weekendbiljet om te gaan
Shoppen trein
Meer info op nmbs.be”.

Op de website van de adverteerder staat in de sectie “Weekendbiljet” onder meer:
“Reis tijdens het weekend 50% goedkoper en geniet 200%!
Heb je zin om eropuit te trekken dit weekend? Dan is het weekendbiljet perfect voor jou! Met dit biljet reis je heen-en-terug in 1ste of 2de klas met een korting van 50%.”;
“Praktisch
Meer informatie over dit product vind je op de uitgebreide gebruiksvoorwaarden weekendbiljet (pdf)”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de -50% op de prijzen niet klopt. Een gewoon heen-en-terug biljet van Beernem naar Brugge kost €5.20 en een weekendbiljet kost €4.60. Met de 50% korting zou een weekendbiljet dus maar €2.60 mogen kosten. Volgens hem houdt de adverteerder zich dus niet aan de voorwaarden die duidelijk vermeld zijn op de panelen en website alsook op de voorwaarden gekoppeld aan dit ticket.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij wanneer hij promotie maakt voor het weekendbiljet de slogan ‘50% korting’ gebruikt om de boodschap niet nodeloos ingewikkeld te maken.
Tegelijk nodigt hij de consument echter ook steeds uit om zich te informeren op zijn website, in dit geval door “Meer info op nmbs.be” te vermelden. Doorgaans, en alleszins in al zijn volwaardige reclamecampagnes, vermeldt hij “Info en voorwaarden op nmbs.be”.
Op die website vinden de consumenten een specifieke pagina met info over het weekendbiljet en een link naar de gebruiksvoorwaarden van het product. Daar vermeldt hij in de rubriek “Wat kost het?”: “De minimale tarifaire afstand* bedraagt 3 km, de maximale tarifaire afstand* is beperkt tot 150 km per enkele reis.”.
In het geval van de klacht bedraagt de afgelegde afstand 11 km per traject, wat neerkomt op €2,60. Aan het tarief 50% wordt dat €1,30. Dat is minder dan het tarief voor 3 km, dat €2,30 bedraagt. Volgens de voorwaarden dient dus dit laatste tarief te worden toegepast. Vermits een weekendbiljet steeds heen en terug is, bedraagt de prijs €4,60, wat ook de prijs is die de consument betaalde.
Zoals in al zijn creaties en op alle media, nodigde de adverteerder, omwille van de volledigheid en transparantie, de consument uit om de gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Er is dan ook geen enkele intentie om de klant te misleiden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame-uiting in kwestie op de schermen in bepaalde treinen die onder de tekst “Neem dit weekend de -50% met het weekendbiljet om te gaan Shoppen trein” vermeldde: “Meer info op nmbs.be”.

Zij heeft tevens vastgesteld dat op de website van de adverteerder op de pagina betreffende het weekendbiljet eveneens wordt verwezen naar de korting van 50% en onder de hoofding “Praktisch” tevens naar de “uitgebreide gebruiksvoorwaarden weekendbiljet (pdf)” en dat deze gebruiksvoorwaarden op de derde pagina onder de hoofding “Wat kost het?” onder meer vermelden: “De minimale tarifaire afstand* bedraagt 3 km, de maximale tarifaire afstand* is beperkt tot 150 km per enkele reis.”, waarbij de asterisk verwijst naar “*Zie Lexicon” maar dit lexicon niet kan worden aangeklikt via een link of anderszins eenvoudig vindbaar of raadpleegbaar is.

De Jury heeft er vervolgens ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat hij de slogan ‘50% korting’ gebruikt om de boodschap niet nodeloos ingewikkeld te maken. In casu werd overeenkomstig de voormelde voorwaarden het tarief voor 3 km, dat 2,30 euro bedraagt, toegepast, om te komen tot een totaalprijs heen en terug van 4,60 euro.

De Jury is echter vooreerst van mening dat de reclame in kwestie onvoldoende duidelijk verwijst naar het bestaan van beperkende voorwaarden door slechts “Meer info op nmbs.be” te vermelden.

Zij is bovendien van mening dat de verwijzing in de gebruiksvoorwaarden op de website onvoldoende duidelijk is om de gemiddelde consument toe te laten met kennis van zaken een besluit over een transactie te nemen, daar de gemiddelde consument niet geacht kan worden zonder verdere toelichting te weten wat de verwijzing naar de “minimale tarifaire afstand” inhoudt voor de kostprijs van zijn traject.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de draagwijdte van de gehanteerde promotionele claim, wat strijdig is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd zijn communicatie te zullen aanpassen.

Adverteerder: NMBS
Product/Dienst: Weekendbiljet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/05/2018