NISSAN – SNAB GROUP – 21/01/2014

Beschrijving van de reclame

VO: « SNAB Group. Vos dealers Nissan SNAB Group vous proposent les déclics Nissan. »
Man 1: « Ça c’est une belle remise. »
Man 2: « Ah, tu l’as dit. »
Man 1: « Ça c’est une belle remise. »
Man 2: « Tu l’as dit deux fois. »
VO: « En janvier chez Nissan profitez de doubles conditions salon et de financements super avantageux et roulez en Nissan Qashqai à partir de 20.750€. Offre soumise à conditions. Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
Vos dealers Nissan SNAB Group à Uccle, Berchem et Zaventem. SNAB Group.
Nissan, innovation that excites. »

Motivering van de klacht(en)

Gegeven dat het drugsgebruik steeds maar toeneemt en verder gebanaliseerd wordt bij de jeugd, vindt de klager dat het gebruik van de term ‘dealer’ weinig gepast is terwijl de term ‘concessiehouder’ bestaat die wel degelijk goed kan worden gebruikt in de automobielsector.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot verwijst naar de dealers van de Nissan SNAB Groupe die de “déclics Nissan” voorstellen en dat hij verwijst naar de saloncondities van de Nissan dealers in Ukkel, Berchem en Zaventem.

De Jury is van mening dat de term ‘dealer’ behoort tot de omgangstaal om concessiehouders inzake wagens aan te duiden. Het gaat inderdaad om een anglicisme maar één dat niet beperkt is tot het domein van drugs.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame druggebruik niet banaliseert door de term ‘dealer’ te gebruiken in de context van het Autosalon.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NISSAN – SNAB GROUP
Product/Dienst: Nissan
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/01/2014