NISSAN – 03/04/2000

Beschrijving van de reclame

De affiche met als titel “Nieuw ! Terrano II” toont een 4x4 model dat door een ondiepe rivier rijdt.

Motivering van de klacht(en)

De reclame toont een gedrag dat niet met de wetgeving ter bescherming van het milieu strookt.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de afbeelding van een auto die door de bedding van een rivier rijdt strijdig is met art. 9 van de Febiac code, dat bepaalt dat reclame het rijden met een voertuig op plaatsen waar dat volgens de wetsbepalingen inzake bescherming van het leefmilieu verboden is niet mag uitbeelden. De toepasselijke wetgeving voorziet immers dat verkeer van voertuigen in de bedding van niet bevaarbare rivieren niet is toegelaten. De Jury deed bijgevolg de aanbeveling de verspreiding van de reclame in kwestie stop te zetten en in de toekomst een dergelijke afbeelding niet opnieuw te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de affichagecampagne werd beëindigd en de advertenties met hetzelfde visueel zouden worden aangepast.

Adverteerder: NISSAN
Product/Dienst: Terrano
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/04/2000