NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION – 14/02/2011

Beschrijving van de reclame

De homepagina van de site “perrierbydita.com” vermeldt “ce site ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans”. Na de keuze van de taal, ziet men een fles Perrier en de vermelding « certaines scènes de ce site peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ».
Vervolgens moet men zijn geboortedatum ingeven.
Daarna staat, op een grijze achtergrond omgeven door gordijnen, vermeld: “Donnez votre nom à Dita. Vous êtes sur le point de découvrir le show ultime de Dita, mais seul le plus rapide des participants pourra voir l’intégralité du show”. Eens men zijn voornaam heeft ingegeven, vraagt men « qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? Créer un show privé en invitant vos amis ou rejoindre le prochain show public ». De instructies voor de publieke show worden vervolgens uitgelegd.
Nadat men op « commencez » klikt, gaat het gordijn omhoog en doet Dita Von Teese, in korset, een striptease. Daarna gaat het gordijn terug dicht.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze campagne seksistisch. Hij ziet het verband niet tussen de striptease van Dita Von Teese en bruiswater. Is het nodig om zich uit te kleden om water te verkopen? De keuze om dit product te verkopen door een scène met een seksuele ondertoon is representatief voor het gebruik van het lichaam van de vrouw voor commerciële doeleinden. De klager hekelt deze commercialisering. De boodschap die de gebruiker krijgt bij het bekijken van de show is dat de vrouw als manusje-van-alles kan gebruikt worden en dat een simpele klik volstaat om haar ter beschikking te hebben. Hij hekelt ook de « retro-seksistische » tendens in de reclame, die erin bestaat om seksistische mannelijke en vrouwelijke stereotypen figuurlijk te gebruiken onder het voorwendsel dat vandaag de dag de gelijkheid tussen de seksen verworven is en dat de consumenten dus begrijpen dat het om humor gaat. Maar gaat het echt om humor? Het lijkt erop dat als de marketing zich de seksistische cliché’s terug toeëigent, het stereotypen bevestigt die niet verdwenen zijn en die nog verankerd zijn in de samenleving. Hij betreurt dus ten zeerste de gehele campagne die vernederende stereotypen gebruikt. Ze promoot de gelijkheid tussen mannen en vrouwen niet en verspreidt boodschappen die de maatschappelijke constructie van de rollenverdeling tussen seksen versterken.Ter herinnering, artikel 10 van de Belgische grondwet luidt als volgt: « De Belgen zijn gelijk voor de wet. De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd. »

De klager vraagt om na te denken over een nieuwe manier om het product te promoten, met meer respect voor de menselijke waardigheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat, historisch gezien, het merk Perrier zijn communicatie steeds gericht heeft op een origineel en buitengewoon universum. Perrier wil in de eerste plaats sensueel en niet seksueel zijn. Daarom heeft Perrier inderdaad steeds de nadruk gelegd op de sexy en glamour aspecten van de vrouw en er daarbij op toegezien om te sublimeren zonder de vrouw ooit ordinair te laten overkomen. De vrouw is geen object maar de muze van het merk Perrier. Sinds zijn oprichting heeft het merk Perrier zich steeds omringd met Pin-ups in de stijl van de jaren '50 die we ook vandaag nog aantreffen op een groot aantal uitstalramen van cafés en restaurants over de hele wereld.

In dit specifieke geval geldt hetzelfde, want Dita Von Teese is geen gewone stripteaseuse, maar zij beoefent de stripteasekunst op een hoogwaardige, elegante en voorname wijze. Bovendien wordt haar talent erkend over de hele wereld. Perrierbydita.com mikt niet op vulgariteit maar eerder op sensualiteit en durf, kenmerken die het merk Perrier hebben gemaakt tot wat het vandaag uitstraalt. Wat de film van de site betreft, nodigt Dita Von Teese ons uit om haar hoogwaardige, unieke en glamour Perrier-wereld te betreden waarin nu net niet alles is toegelaten. Het is de vrouw die de toeschouwer uitnodigt om de Perrier-wereld te ontdekken en niemand manipuleert haar, het is in tegendeel Dita die het respectvolle gedrag dicteert dat moet worden toegepast om een wereld te betreden die noch seksistisch noch humoristisch en helemaal niet denigrerend wil overkomen. Het enige doel is de schoonheid en de verleiding te bekrachtigen zoals het merk Perrier dit altijd al heeft willen doen.

Overigens heeft de inhoud van de site een beperkte toegang. Deze is uitsluitend voorbehouden aan personen vanaf 18 jaar (met waarschuwing + verzoek om zijn leeftijd in te vullen bij de toegang).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de inhoud van de site www.perrierbydita.com enkel toegankelijk is voor meerderjarigen. De homepagina van de site geeft aan dat hij niet geschikt is voor personen jonger dan 18 jaar en vermeldt eveneens dat “certaines scènes de ce site peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes”. Tenslotte moet de bezoeker zijn geboortedatum ingeven.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de show wordt opgevoerd door Dita Von Teese, waarvan de reputatie op vlak van de striptease-kunst heel goed gekend is. Ze neemt helemaal geen onderdanige houding aan, integendeel, het is zij die de dans leidt en ze brengt bewust de schoonheid van de vrouw naar voren.

De Jury heeft genoteerd dat het merk Perrier, sinds de oprichting ervan, de glamoureuze kant van de vrouw belichaamt. De vrouw is geen voorwerp maar de muze van het merk Perrier.

De Jury is van oordeel dat, rekening houdend met de huidige maatschappelijke evolutie, de reclame in kwestie op de website geen elementen bevat die in strijd zijn met actueel aanvaarde fatsoensnormen.

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat de site niet seksistisch of denigrerend is voor de vrouw en evenmin stereotypen bestendigt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
Product/Dienst: Perrier
Media: Internet
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/02/2011