NECKERMANN – 07/05/2013

Beschrijving van de reclame

Op de website staat bovenaan vermeld:
“Vakantieplan? Laagste prijsgarantie bij Neckermann!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager boekte eind januari een reis aan de prijs van 1.446,10 euro per koppel. Identieke reis was op het ogenblik van de klacht eind april te boeken voor een bedrag van 1.194,75 euro per koppel. Op de website van Neckermann staat in grote letters “Vakantieplan, laagste prijsgarantie bij Neckermann”. Dit is volgens de klager dus duidelijk niet het geval. De adverteerder antwoordde hem dat deze garantie geldt tot 4 weken voor afreis, maar de klager vond dit niet terug op de website.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de laagste prijsgarantie geldt ten aanzien van de prijzen van andere touroperators. Dit wordt uitdrukkelijk vermeld bij de voorwaarden op de website. De gevoerde reclame is met andere woorden wel degelijk correct en als de voorwaarden vervuld zijn dan bekomt de klant wat wordt beloofd. Genoteerd dient eveneens dat de beperking van de prijsgarantie in de tijd wel degelijk wordt vermeld bij de voorwaarden, zoals blijkbaar ook aan de consument in kwestie werd meegegeven.

Volledigheidshalve merkt de adverteerder op dat in bepaalde gevallen prijzen kunnen wijzigen. Indien klanten geboekt hebben op een bepaalde datum, in voorliggend geval blijkbaar in januari, is het uiteraard mogelijk dat op een latere datum, in casu blijkbaar in april, de prijs gewijzigd kan zijn. Dit principe wordt in de toeristische sector toegepast, waardoor bij voorbeeld zogenaamde ‘last minutes’ vaak goedkoper zijn. De prijszetting staat uiteraard los van de reclame omtrent de laagste prijsgarantie dewelke, zoals aangehaald, geldt ten aanzien van andere touroperators. Indien de adverteerder later zelf een lagere prijs aanbiedt heeft dit dus te maken met zijn eigen prijszetting hetgeen een onderneming vrij staat. Ook andere handelaars passen dit principe toe (bij voorbeeld indien vandaag een TV-toestel aangekocht wordt bij handelaar x, kan dit over enkele dagen goedkoper zijn omdat handelaar x zich van zijn stock wil ontdoen).

De adverteerder meent dan ook geen enkele wettelijke bepaling overtreden te hebben en evenmin dat hij de consument zou hebben misleid.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de website van de adverteerder, onder “Elders goedkoper? Krijg meer dan het verschil terug”, duidelijk de voorwaarden waaraan de laagste prijsgarantie onderworpen is worden vermeld, met name onder meer dat de prijs waarmee wordt vergeleken betrekking dient te hebben op een vakantie bij een andere Belgische reisorganisator en dat deze prijsgarantie slechts wordt geboden tot 4 weken (= tot 28 dagen) vóór afreis.

De Jury is daarnaast van mening dat de gemiddelde consument weet dat de prijzen van eenzelfde reisorganisator naar aanleiding van diverse factoren aan fluctueringen onderhevig kunnen zijn.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NECKERMANN
Product/Dienst: Reis
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/05/2013