NATIONALE LOTERIJ – 09/11/2010

Beschrijving van de reclame

Tekst van de e-mailing van de Nationale Loterij:

“4 nieuwe miljonairs in één week tijd dankzij Lotto.
Dat is geen reclame, dat is de realiteit.

Vorige week was een ware geluksweek voor Lotto-spelers.

Het begon al op vrijdag 15 oktober met 2 winnaars die elk de mooie som van 2.500.000 euro op zak staken dankzij de Super Lotto. De volgende dag weer ongelooflijk nieuws met een nieuwe Lotto superwinnaar van 1.094.100 euro.

En het sprookje duurt voort op woensdag 20 oktober met een gelukkige winnaar van 3.588.800 euro, ofwel de op vier na grootste winst ooit bij Lotto.

En weet u wat? Er is geen reden dat dit ophoudt. Dus waag uw kans!

Snel naar www.e-lotto.be en speel Lotto online!

De Nationale Loterij”.

Rode knop met binnenin geschreven: “Klik en speel”
Logo van de Lotto gevolgd door de zin: Geef je dromen meer kansen.

Motivering van de klacht(en)

Reclame moet als dusdanig herkenbaar zijn. In de reclame zelf gaan zetten dat het geen reclame is maar de realiteit vindt de klager nogal onverantwoord, zeker wanneer het gaat over kansspelen.

Standpunt van de adverteerder

De slogans ‘ceci n’est pas de la pub mais la réalité’ en ‘dit is geen reclame maar de realiteit’ werden gebruik als ‘onderwerp’ van de newsletters en zijn beweringen die werden geargumenteerd door de inhoud van de newsletters. Deze inhoud omschrijft een effectieve realiteit van winnaars bij de producten Lotto en Super Lotto. In die zin kan geenszins sprake zijn van ‘onverantwoorde’ communicatie maar eerder van een correcte weergave van een realiteit. Dat deze realiteit wordt aangekondigd met behulp van commercieel klinkende slogans zoals ‘ceci n’est pas de la pub mais de la réalité’ of ‘dit is geen reclame maar de realiteit’ is eigen aan het algemene taalgebruik binnen reclamecampagnes. Gegeven de beperkte ruimte binnen de ‘subject’ zone van een newsletter is het gebruik van korte, impactmakende slogans volstrekt normaal.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het om een e-mailing gaat die aankondigt dat er 4 nieuwe miljonairs waren in één week tijd dankzij lotto. Vervolgens wordt vermeld: “Dat is geen reclame. Dat is de realiteit.”

De Jury is van oordeel dat het duidelijk herkenbaar is dat het om reclame gaat en dat de reclameslogan “dat is geen reclame, dat is de realiteit” daar geen afbreuk aan doet.

De Jury is tevens van oordeel dat de reclame geen onverantwoorde beweringen of elementen bevat en in lijn is met de code inzake loterijspelen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: Lotto
Media: E-mailing
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/11/2010