MONSANTO EUROPE – 30/04/2008

Beschrijving van de reclame

Korte instrumentale intro.
Zang: “Het groeit in uwen hof, op het terras en in de straat. Maar het is niet zo tof als het tussen uw bloemen staat. Ze zeggen wel eens dat het nooit of nooit vergaat. Maar toch is er een middel dat het moeiteloos verslaat: Roundup ruimt al het onkruid op. Roundup van de wortel tot de top!”

Vrouwelijke voice off: “Uw tuin, uw terras, uw paden vrij van onkruid? Roundup ruimt het op… efficiënt en op een verantwoorde manier. Roundup: verkrijgbaar bij uw tuinspecialist.”

Zang: “ Roundup ruimt al het onkruid op!”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend. Zij stelt het product Roundup voor als de verantwoordelijke oplossing tegen onkruid, terwijl het om een gevaarlijk herbicide gaat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de Roundup herbiciden over heel de wereld verkocht worden en een belangrijk middel zijn bij moderne en conventionele programma’s voor onkruidbeheer. Enkel erkende Roundup middelen (erkenningsnummer en acte van FOD Volksgezondheid) komen op de markt conform de bepalingen en beperkingen in de erkenningsakte. De Roundup middelen die aangeboden worden in tuincentra zijn toegelaten voor particulier gebruik. Ze worden al vele jaren gebruikt door zowel professionele landbouwers als tuinliefhebbers, tot hun tevredenheid.

De adverteerder is van mening dat deze reclametekst niet in overtreding is met enige wetgeving noch enige reclamecode in België.

Hij stelde dat de reclame voor de Roundup producten enkel verwijst naar hun efficiënte werking tegen onkruid et dit op een luchtige manier voorgesteld wordt.

Hij merkte op dat bestrijdingsmiddelen niet behoren tot de beperkingen van Art 81.3 van het Decreet betreffende radio en televisie (BS 30/05/1995). De Roundup middelen in bezwaar mogen vrij op de markt gevoerd worden. Bovendien is er geen specifieke code voor bestrijdingsmiddelen.

Hij stelde tevens dat de milieureclame code niet overschreden wordt. De reclameboodschap bevat geen verwijzing naar het milieu. De gebruiksaanwijzingen en beperkingen, worden op het etiket vermeld overeenkomstig de wetgeving en de productspecifieke erkenningsakte. De reclameboodschap waartegen bezwaar werd aangetekend, voegt daar niks aan toe.

De woorden “de façon efficace et responsable/efficiënt en op een verantwoorde manier” verwijzen naar de eigenschappen van het middel. Het heeft een deugdelijke werking, niet alleen een oppervlakkig afbranden van het onkruid, maar een werking tot in de wortel, zodat het onkruid niet hergroeit. Hierdoor is een bestrijdingsronde minder frequent nodig. Het is wettelijk in orde dit product aan de consument aan te bieden. Het middel is door een specifiek etiket en verpakking voor de consument gebruiksvriendelijk gemaakt. Roundup middelen op de professionele markt worden anders aangeboden.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat haar bevoegdheid er zich toe beperkt om de “inhoud van de reclame” in kwestie te onderzoeken. Zij onderzoekt derhalve of deze inhoud beantwoordt aan de toepasselijke wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen inzake reclame. Zij spreekt zich niet uit mbt de producten/diensten van Monsanto.

De Jury heeft vastgesteld dat in de radiospot de volgende termen gebruikt worden:
“Roundup ruimt het op, efficiënt en op een verantwoorde manier/ Roundup et c’est réglé, de façon efficace et responsable ».

De Jury is van oordeel dat dit een verwijzing betreft naar de gevolgen van dit product voor het leefmilieu. De Jury is tevens van oordeel dat deze beweringen (“op een verantwoorde manier / de façon responsable”) kunnen misleiden nopens de eigenschappen/kenmerken van dit product met betrekking tot de gevolgen voor het milieu, hetgeen strijdig is met art. 3 van de milieureclamecode en art. E1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht deze radiospot te wijzigen door deze beweringen te schrappen en in afwachting daarvan deze spot niet meer uit te zenden.

De adverteerder bevestigde dat de radiospot werd stopgezet.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MONSANTO EUROPE
Product/Dienst: Roundup
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/04/2008