MOBISTAR – 18/08/2009

Beschrijving van de reclame

Op de website www.mobistar.be bevindt zich een reclame die 3 iphones afbeeldt met daarnaast de tekst: IPhone 3GS. De nieuwe iPhone, sneller en krachtiger dan ooit. Nu beschikbaar (aanklikbaar).
Na aanklikken van “Nu beschikbaar” komt met terecht op een andere pagina met volgende tekst: De nieuwe iPhone. Sneller en krachtiger dan ooit. De nieuwe iPhone 3G S is er: extra snel, met videocamera en stembediening. Dankzij Mobistar heb je hem veel sneller in handen. Want vanaf 26 juni ligt de iPhone al in jouw Mobistar Center, in avant-première.

Motivering van de klacht(en)

Mobistar maakt reclame voor de iPhone 3GS en stelt op verschillende websites, waaronder de website van Mobistar zelf, dat de iPhone 3GS nu beschikbaar is.

Telefonische navraag naar de resellers van Mobistar leert echter dat er zeker meer als 2 weken levertijd in acht moet genomen worden voor de iPhone 3GS, en voor de iPhone 3G zijn er kennelijk ook leveringsproblemen. Deze leveringsproblemen zijn structureel en houden al enkele weken aan.

Als Mobistar het bewuste toestel niet nu beschikbaar kan stellen vindt de klager dat het bedrijf er geen reclame voor mag maken als zijnde "nu beschikbaar”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde begrip te hebben voor de argumenten van de klager, maar dat hij helaas voor de leveringen van de iPhone afhankelijk is van de hoeveelheden die zijn partner hem kan toekennen. Het klopt inderdaad dat in een aantal winkelpunten de nieuwe iPhone 3G S niet steeds beschikbaar is. Hij stelde al het mogelijke te hebben gedaan om zijn klanten een zo goed mogelijke service aan te bieden door een wachtlijst aan te leggen. Het iPhone 3G 8GB model is echter steeds beschikbaar geweest en er werd dan ook in de print-campagne vermeld dat de iPhone beschikbaar was tot uitputting voorraad. Aangezien de iPhone echter online niet meer beschikbaar was, heeft hij beslist om de internet-bannering campagne stop te zetten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de website van de adverteerder het volgende vermeldt:
“IPhone 3GS/ De nieuwe iPhone, sneller en krachtiger dan ooit. Nu beschikbaar.”

De Jury heeft er nota van genomen dat deze IPhone niet steeds beschikbaar is.

Gelet hierop is de Jury van oordeel dat de aankondiging “nu beschikbaar” onjuiste informatie inhoudt die misleidend is voor de consument. Op basis van art. 94/6 WHPC en art. 3 en 5 van de ICC code heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en intussen niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder intussen reeds het nodige heeft gedaan om zijn internet-en banneringreclame stop te zetten.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: iPhone 3GS
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/08/2009