MERCEDES-BENZ – 23/04/2014

Beschrijving van de reclame

De spot toont verschillende inzittenden van de wagen.
Voice-over: « Vous pourriez être à Shanghai ou à Paris, être une actrice, un père de famille ou un homme d’affaire, avec à côté de vous un artiste, une chanteuse, un collègue, une collègue ou votre boss. Quand vous voyagez dans une Classe C, une Classe C ou une Classe C, vous êtes toujours sous les projecteurs. »

Motivering van de klacht(en)

De klager benadrukte dat, behoudens vergissing van zijn kant, geen enkele van de passagiers van de voertuigen uit deze reclame zijn veiligheidsgordel draagt en vraagt om de nodige maatregelen te nemen als dat waar zou blijken te zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat, in tegenstelling dat wat de kijker dacht te zien, de passagiers wel degelijk hun veiligheidsgordel dragen.

Om dit aan te tonen heeft hij printscreens van de TV-spot doorgestuurd waarop de gordel aangeduid wordt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot verschillende inzittenden toont van de wagen waarvoor reclame wordt gemaakt.

Op basis van de printscreens die door de adverteerder werden meegedeeld en waarop de gordel aangeduid wordt, heeft de Jury vastgesteld dat de inzittenden van de wagen wel degelijk hun veiligheidsgordel dragen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MERCEDES-BENZ
Product/Dienst: Mercedes C klasse
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/04/2014