MERCEDES-BENZ – 22/04/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Bestemming invoeren.”
GPS: “Zegt u alstublieft de bestemming.”
Man: “Thuis.”
GPS: “Alternatieve route via loungebar.” (De Franstalige versie van de spot waarop de klacht betrekking had heeft het hier over “bar à cocktails”.)
Man (het woord duidelijk articulerend): “Nee nee nee nee, thuis.”
GPS: “Alternatieve route via stadstheater.”
Man (vermoeid): “Maar allee, ik wil gewoon naar huis.”
GPS (spottend de man imiterend): “Ne ne ne ne … ik wil gewoon naar huis”
VO: “De stad lonkt met de nieuwe Mercedes CLA Shooting Brake. Ontdek hem tijdens de opendeurdagen van 28 maart tot 4 april bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz.”

Motivering van de klacht(en)

Aangezien alcohol aan het stuur bijzonder dodelijk is, vindt de klager het choquerend dat in een reclame het besturen van een voertuig gecombineerd wordt met een uitstapje naar een cocktailbar.
De specifieke keuze voor “cocktailbar” laat geen plaats voor een andere activiteit dan… cocktails drinken (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de verwijzing naar een restaurant, waar men ook gewoon iets kan eten).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de radiospot in kwestie als doel had om de positionering van de nieuwe Mercedes CLA Shooting Brake “De stad lonkt…” te illustreren aan de hand van de stembediening van de GPS.
Aldus zet het scenario – duidelijk op humoristische wijze – in scène hoe een bestuurder die naar huis wil gaan, “thuis” als bestemming opgeeft aan zijn GPS. De stem van de GPS stelt daarop alternatieve routes in de stad voor; de eerste is een cocktailbar, de tweede het theater. De bestuurder houdt vol dat hij naar huis wil, waarop de GPS hem op een vriendelijke en humoristische toon uitlacht.

De situatie is volledig fictief en de humor is duidelijk te horen.
- Het publiek weet dat een GPS niet in staat is een andere bestemming voor te stellen dan diegene die duidelijk gevraagd werd door de bestuurder en evenmin andere zinnen kan vormen dan diegene die te maken hebben met het aanwijzen van de route.
- Zelfs wanneer een luisteraar de situatie letterlijk zou interpreteren, is het daarenboven zo dat alle cocktailbars ook niet-alcoholische cocktails (= mocktails) serveren. Het lijkt ons dus niet correct te vertrekken van het idee dat de bestuurder alcohol zal drinken.

Het spreekt voor zich dat de adverteerder op geen enkel moment de bedoeling had om alcohol en rijden met elkaar in verband te brengen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot op een humoristische en niet-realistische wijze in scène zet hoe een man naar huis wil gaan, terwijl zijn GPS hem alternatieve routes voorstelt naar een cocktailbar of het theater.

De Jury is van mening dat de spot alcoholconsumptie en het besturen van een voertuig niet met elkaar in verband brengt en de luisteraars evenmin aanzet tot een gedrag dat indruist tegen de veiligheidsvoorschriften.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet getuigt van een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MERCEDES-BENZ
Product/Dienst: Mercedes CLA Shooting Brake
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/04/2015