MEDIALAAN – 28/10/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man 1 (met op de achtergrond het geluid van sirenes): “Nieuw bij VTM. Alloo bij de lokale politie.”
Vrouw: “Luk Alloo gaat mee op pad met de agenten in de straat.”
Man 2: “Mevrouw, ’t is de wijkagent.”
Man 1: “Hun bedoelingen zijn nobel.”
Luk Alloo: “En wat ga je precies doen?”
Man 3: “Wij gaan alle overlastproblemen trachten aan te pakken.”
Vrouw: “Maar de orde handhaven is niet altijd even makkelijk.”
Man 4: “Which language do you speak? English, a little bit, en anders, français, deutsch, italiano?”
Man 1: “Meer Alloo op straat.”
Vrouw: “Alloo bij de lokale politie. Vanavond om twintig voor tien bij VTM.”
VO: “VTM. Je beleeft het hier.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat het in de auto telkens schrikken is als er opeens sirenes hoorbaar zijn via deze radiospot. Volgens hem zou het voor de verkeersveiligheid beter zijn deze sirenes ofwel minder luid dan de gesproken tekst ofwel gewoon niet te laten horen, zodat weggebruikers niet nodeloos zouden schrikken of aandacht aan de omgeving zouden gaan schenken op zoek naar de bron van het geluid en zo mogelijk ongevallen zouden veroorzaken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klacht een advertentie van het programma "Alloo bij de Lokale Politie" betreft. Luk Alloo portretteert de lokale politieagenten tijdens hun werk. Het programma wordt gemaakt in samenwerking met de Lokale Politie die zelf aangeeft dat deze vlot verliep.

De adverteerder is van oordeel dat er in casu geen schending is van de wetgeving of van de zelfdisciplinaire codes. Er is geen enkele regel die het gebruik van een sirene in een radiospot verbiedt. Dit geldt in casu des te meer nu de advertentie volledig in lijn met de inhoud van het programma ligt. De sirene van de politie is overigens ook te horen bij intro van het programma, net omdat het zo typerend is voor de politie.

De adverteerder wenst verder te benadrukken dat, zoals de klager ook zelf aangeeft, op hetzelfde moment als de sirene de tekst "Nieuw bij VTM: Alloo bij de lokale politie" te horen is. Indien er dus al iemand heel even zou opschrikken, dan wordt dit eigenlijk onmiddellijk ondervangen door de tekst van advertentie. De sirene is ook slechts 4 seconden te horen, hetgeen ook duidelijk maakt dat er geen hulpdiensten in de buurt zijn.

Indien het verboden zou zijn om in een advertentie een politiesirene te gebruiken, dan dient ook ieder liedje op de radio waarin sirenes te horen zijn, verboden te worden. Sterker nog, iedere nieuwsreportage op de radio waarin verslag wordt gedaan over het ingrijpen van hulpdiensten die sirenes gebruiken, zou dan een probleem vormen.

De advertentie bevat in ieder geval geen gedragingen of vermeldingen die indruisen tegen de verkeersveiligheid en spoort op geen enkele manier aan tot verkeersonveilig gedrag.

Onverminderd het bovenstaande en zelfs los van de advertentie, voegt de adverteerder nog toe dat sirenes van hulpdiensten uiteraard in geen geval bedoeld zijn om ongevallen te veroorzaken, maar net om deze te voorkomen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot voor het TV-programma “Alloo bij de lokale politie” waarin men in het begin sirenes hoort terwijl de voice-over onder meer het volgende vermeldt: “Nieuw bij VTM. Alloo bij de lokale politie”.

De Jury heeft vastgesteld dat de sirenes slechts heel kort te horen zijn en dat de voice-over meteen duidelijk maakt dat ze integraal deel uitmaken van de reclame voor een TV-programma over de politie.

In deze context is de Jury van oordeel dat de reclame niet van aard is om in te druisen tegen de verkeersveiligheid. Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIALAAN
Product/Dienst: VTM - Alloo bij de Lokale Politie
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/10/2015