MEDIA MARKT – 28/09/2010

Beschrijving van de reclame

De advertentie voor Media Markt vermeldt onderaan de gegevens van de winkel alsook de openingsuren en de vermeldingen: “Nu nog langer open” en “meer dan 500 gratis parkeerplaatsen”. Onderaan het logo + verwijzing naar de website.

Motivering van de klacht(en)

In al haar reclames vermeldt Media-Markt Oostende: "Meer dan 500 gratis parkeerplaatsen". Media-Markt is gevestigd in de winkelgalerij aan de Sleuyter-Arena. Wanneer men van de parking gebruik wil maken dient men aan de ingang een parkeerticket te nemen. Wie in Media-Markt een aankoop doet kan (voor zover hij daarvan op de hoogte is, want het wordt nergens vermeld) het parkeerticket voor een ander omwisselen, waarmede men inderdaad gratis de parking kan verlaten. Klanten die alleen maar een keuze komen maken of info inwinnen, dienen wel de parking te betalen. De vermelding "Gratis parkeerplaatsen" van Media-Markt is totaal misleidend, gezien dit "gratis" alleen geldt als men een aankoop heeft gedaan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat hij inderdaad gratis parkingtickets aanbiedt aan alle klanten.
Voor de terugbetaling van het parkingticket wordt iemand als klant beschouwd van zodra die iets koopt in zijn winkel (hier is geen minimumbedrag aan verbonden).
Elke klant die de winkel binnenkomt, ziet aan de ingang van de winkel en aan de infobalie een schrijven dat de klant erop wijst dat als hij een aankoop verricht in de winkel hij een tussenkomst geniet in de parkingkost. De terugbetaling betreft integraal het door de klant te betalen parkingticket.

De parking van de Sleuyter Arena, het shoppingcenter waar de winkel gevestigd is, wordt niet beheerd door de adverteerder. De parking van dit shoppingcentrum is in beheer van Da Vinci. Zomaar borden installeren op iemand anders eigendom is niet toegestaan. De adverteerder kan de klant dan ook niet informeren bij het inrijden van de voor iedereen toegankelijke parking, maar elke klant merkt wel op dat hij een betaalparking binnenrijdt. De reclame “500 gratis parkingplaatsen” houdt dan ook in dat de consument een tussenkomst geniet in zijn parkingkosten en kan dan volgens de adverteerder niet aanzien worden als misleidende reclame.

De adverteerder voegde daaraan toe dat hij natuurlijk niet kan instaan voor het betalen van de parkingtickets voor klanten die een andere winkel bezoeken die gelegen is op de Sleuyter Arena. Maar in geval van discussie ivm een parkingticket doet hij nooit moeilijk en zorgt voor een commerciële tussenkomst. De adverteerder heeft dan ook nog nooit eerder klachten ontvangen hieromtrent.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame het volgende stelt: « meer dan 500 gratis parkeerplaatsen ».

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat de adverteerder inderdaad gratis parkingtickets aanbiedt aan alle klanten maar dat voor de terugbetaling van het parkingticket iemand als klant wordt beschouwd van zodra die iets koopt/omruilt in zijn winkel.

De Jury is van mening dat de reclame dubbelzinnig is daar consumenten die gewoon een bezoek komen brengen maar niets kopen dan niet terugbetaald worden, terwijl dit niet duidelijk uit de reclame blijkt.

Gelet op wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat de vermelding « meer dan 500 gratis parkeerplaatsen » te absoluut is en dat de reclame in kwestie van aard is om de consument te misleiden, hetgeen strijdig is met art. 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming en de art. 3 en 5 van de ICC code.

De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen (door deze in overeenstemming met voorvermelde bepalingen te brengen) en bij gebreke daaraan, deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigt dat de reclame aangepast is.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIA MARKT
Product/Dienst: Gratis parking
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/09/2010