MEDIA MARKT – 07/02/2013

Beschrijving van de reclame

De TV-spots brengen in scène hoe een klant in een winkel een product van de adverteerder uitprobeert. Eén spot toont een man die kijkt naar een smart TV die met Skype verbonden is en die beelden toont waarop zijn vrouw gekleed in ondergoed op en neer springt. De andere spot toont een vrouw die kijkt naar een smartphone die beelden toont van haar man die zijn broek ontknoopt. De man en de vrouw proberen om de uitzending van de beelden stop te zetten aangezien ze zich in een winkel bevinden.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het hier om hyperseksualisering.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spots in scène brengen hoe een klant in een winkel een product van de adverteerder uitprobeert. Eén spot toont een man die kijkt naar een smart TV die met Skype verbonden is en die beelden toont waarop zijn vrouw gekleed in ondergoed op en neer springt. De andere spot toont een vrouw die kijkt naar een smartphone die beelden toont van haar man die zijn broek ontknoopt. De man en de vrouw proberen om de uitzending van de beelden stop te zetten aangezien ze zich in een winkel bevinden.

Gegeven de toon van de spots en rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van oordeel dat deze spots geen beweringen of visuele voorstellingen bevatten die van aard zijn om afbreuk te doen aan de geldende fatsoensnormen.

De Jury is eveneens van oordeel dat de spots niet in strijd zijn met de Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIA MARKT
Product/Dienst: Smart TV & Smartphone
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/02/2013