MCS cv – 05/09/2003

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een Amerikaanse politieman wiens pols met rode wollen handboeien vastgemaakt is aan de pols van een jonge dame in een uitdagende zwarte lederen jurk. Overheen de afbeelding wordt het etiket en de dop van de fles van het merk afgebeeld. Tekst : “RED PASSION”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onaanvaardbaar daar ze alcohol in verband brengt met seksueel succes. Het tonen van voorwerpen in verband met slavernij is voor discussie vatbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat in de campagnes voor dit merk steeds het element “overtreden van regels” verwerkt wordt, m.a.w. los van het traditionele teneinde het uitgesproken karakter van het merk te illustreren. De rode accessoires zijn slechts een verwijzing naar de kleur van het product. Het merk wordt geassocieerd met een vrolijke, nonchalante, zomerse en uitgesproken levensstijl. Hij benadrukte tevens dat er geen seksuele connotatie aanwezig is, noch enige expliciet uitdagende afbeelding. Alles is genuanceerd en gesuggereerd, maar zonder drift. Men dient deze boodschap figuurlijk op te vatten gelet op de aanwezigheid van bepaalde details. Hij benadrukte tevens dat er geen consumptie is van alcohol en dat de visual duidelijk betrekking heeft op het nachtleven.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze reclame geen expliciet verband legt tussen de consumptie van dit product en seksueel succes, maar dat deze afbeelding kan gepercipieerd worden als zijnde een weergave van de sfeer van het nachtleven. Gelet op het irrealistische karakter en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: MCS cv
Product/Dienst: Campari
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/09/2003