MC DONALD’S – 27/02/2023

Beschrijving van de reclame

De spot toont een vrouw onderaan de trap die zich klaarmaakt om te vertrekken en haar dochter roept. Op het moment dat ze naar beneden wil gaan, gaat de dochter op de trapleuning zitten en kijkt ze naar de helling van de trap. De muziek verandert, het decor wordt donkerder en we zien het meisje een helm op haar hoofd zetten. Ze daalt zittend op de leuning al glijdend af met haar armen in de lucht, vervolgens zien we haar op een oneindige leuning tussen de planeten en daarna vliegend als een astronaut.
De muziek stopt, we zijn terug in het huis, de dochter ligt met haar buik op de leuning en daalt zo achterwaarts af. Ze vervoegt haar moeder en broer die beneden wachten. De volgende tekst verschijnt op het scherm: “Plezier hoeft niet veel te kosten.”
We zien vervolgens het gezin in een vestiging van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat afdalen via de trapleuning erg gevaarlijk is en dat haar vader de ouders is moeten gaan verwittigen van een kind dat overleden was nadat het ongehoorzaam was en op deze manier afgedaald was. Haar vader is er maanden ziek van geweest en ze kan zich dus de toestand van de ouders van het ongehoorzame overleden kind voorstellen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurde het feit dat deze reclamespot slechte herinneringen heeft opgewekt bij de persoon die de klacht heeft ingediend. Dit is zeker niet zijn bedoeling.
Het objectief van deze campagne is te bewijzen dat plezier niet veel hoeft te kosten en dat het vaak de kleine momentjes van het leven zijn die voor vreugde zorgen. Hiervoor heeft hij een typische scene van het dagelijkse leven, die ons terug katapulteert naar onze onbezorgde jonge jaren, uitvergroot. Het meisje in beeld wordt naar beneden geroepen door haar moeder. Ze gaan vertrekken. Het meisje gaat heel langzaam langs de trapleuning naar beneden en droomt daarbij dat ze astronaut is. Ze vliegt met haar helm in de denkbeeldige ruimte en herinnert ons zo aan de magie van plezier.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de spot en van de klacht die daarop betrekking heeft, waarin met name het gevaar van het langs een trapleuning naar beneden glijden wordt aangehaald.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat deze een scene die ons aan onze onbezorgde jonge jaren herinnert heeft willen uitvergroten, waarin een meisje heel langzaam langs de trapleuning naar beneden gaat waarbij ze droomt dat ze astronaut is en waarin we haar zien vliegen in de denkbeeldige ruimte.

Wat de enscenering betreft, heeft de Jury vastgesteld dat de spot het meisje toont dat zich thuis op haar achterwerk op de leuning neerzet en vervolgens aldus zittend deze leuning afdaalt in het heelal.

Zij is vooreerst van mening dat er voor kinderen verwarring kan bestaan tussen de realiteit en de droomwereld en dat de grens tussen beide niet voldoende duidelijk is opdat zij zich niet uitgenodigd zouden voelen om het getoonde gedrag te imiteren.

Zij is bovendien eveneens van mening dat zelfs in de scene in het huis waarin het meisje zachtjes met haar buik op de leuning naar beneden glijdt, het op deze manier van een leuning afdalen riskant blijft en gevaar inhoudt – en dit des te meer aangezien het kind niet onder toezicht staat, daar haar moeder zich beneden klaarmaakt om te vertrekken. In deze centrale scene van de spot in kwestie staat het kind aldus niet onder toezicht van een volwassene.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken spot een voorstelling bevat van een gevaarlijke praktijk en een situatie waarbij de veiligheid niet in acht wordt genomen in de zin van artikel 17 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Zij is eveneens van oordeel dat de reclame van aard is om kinderen aan te moedigen om deel te nemen aan potentieel gevaarlijke activiteiten of gedrag, wat in strijd is met artikel 18.3 van de ICC-Code.

Op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: MC DONALD'S
Product/Dienst: McDonald’s McMomentjes
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  27/02/2023