MAGNET MAGAZINES – 20/03/2006

Beschrijving van de reclame

Het in folie verpakte tijdschrift “Goed Gevoel” van maart 2006 bevat een bon voor een gratis cholesterol zelftest ter waarde van € 11,45, af te halen bij Kruidvat.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is bedrieglijk. Er wordt een gratis cholesterol zelftest beloofd, maar de voorraad was onmiddellijk uitgeput (“op=op”). Deze mededeling staat echter op de niet zichtbare achterzijde van het in folie verpakte tijdschrift.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins de bedoeling was om de lezers op een ongeoorloofde wijze naar de winkel te lokken. Hij stelde in de overtuiging te zijn voldoende tests voorzien te hebben. De op=op heeft hij echter door een onoplettendheid aan de achterkant van de bon gecommuniceerd, waarvoor hij zich verontschuldigt.

Jurybeslissing

De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat het aanbod in kwestie haar strijdig lijkt met de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake gezamenlijk aanbod (art. 54 e.v. WHPC).

Anderzijds stelde de Jury op basis van de meegedeelde gegevens (klacht dateert van 4 maart 2006 en uitputting stock wordt niet ontkend door adverteerder) vast dat de voorraad quasi onmiddellijk uitgeput was. De Jury vestigde dienaangaande de aandacht van de adverteerder op art. 23.9° WHPC.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om enerzijds deze reclame onmiddellijk stop te zetten en anderzijds om voor toekomstige gelijkaardige aanbiedingen (voorzover deze zouden beantwoorden aan art.54 e.v. WHPC) een toereikende voorraad te voorzien overeenkomstig art. 23,9°WHPC.

De adverteerder bevestigde dat hij van zodra hij van Kruidvat vernomen heeft dat de testers uitgeput waren, hij de reclame onmiddellijk stopgezet heeft en een advertentie gepubliceerd heeft waarin duidelijk gemaakt wordt dat de voorraad uitgeput is. Hij bevestigde tevens om voor toekomstige acties rekening te zullen houden met dit succes en de voorraad aan te passen.

Adverteerder: MAGNET MAGAZINES
Product/Dienst: Goed Gevoel - Cholesterol zelftest
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  20/03/2006