LUMINUS – 01/06/2005

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een man en een patiënt met dyslexie:
Man : « Goeiendag, wij van het Luminus-voordeelcenter komen in actie om nu ons voordeelnummer te laten onthouden. Vandaag een brief van de heer Veldevande”.
Dyslexie patiënt: « Gehachte eer, ik ben lysdectisch en heb moeite om uw doorveelnummer te momeriseren. Kunt u mij heplen b.u.a.”
Man : « Geen probleem, meneer Vandevelde. Ons speciaal 0800-nummer klopt nog steeds als u het per ongeluk omdraait. Luister maar: 80808”.
Vervolgens vrouwenstem: « voor meer info over het uiterst voordelige infotarief belt u dus 0800/80808. Luminus, graag gedaan.”

Motivering van de klacht(en)

Het is ongepast om een handicap te gebruiken als reclamestunt. Men dient te weten dat 5% van de bevolking in meer of mindere mate te maken heeft met dyslexie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder lichtte de totstandkoming van de spot toe. Anderhalf jaar geleden werd het Luminus voordeelcenter opgericht teneinde klanten te informeren over hoe zij kunnen besparen op hun gas-en electriciteitsfactuur. Meestal stonden de tips en kortingen centraal in de boodschappen, maar ditmaal werd ervoor geopteerd om het gratis telefoonnummer bekend maken, waarvoor bewust gezocht werd naar een telefoonnummer waarmee men iets creatiefs kon doen, omdat maar al te vaak cijfers verkeerd worden gelezen of geschreven. De radiospot werd bewust overdreven zodat iedereen kan merken dat dit gespeeld is. De bedoeling van de humor is om de luisteraars te laten lachen met de situatie en niet met de mensen.De link met dyslexie werd gelegd omdat dit functioneel was om het telefoonnummer bekend te maken, zonder bedoeling om mensen met dyslexie te beledigen. Hij wees erop dat er ook positieve reacties binnengekomen zijn van mensen met dyslexie. Hij bevestigde dat de spot in ieder geval stopgezet werd en niet meer zal gebruikt worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat deze radiospot stopgezet werd en niet meer zal gebruikt worden. Zij heeft niettegenstaande deze radiospot onderzocht en is van oordeel dat het gebruik van een handicap(dyslexie) voor commerciële doeleinden niet getuigt van goede smaak. Daar dergelijke vorm van communicatie sommige mensen kan kwetsen en negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: LUMINUS
Product/Dienst: Energie
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  01/06/2005