LG – 13/04/2011

Beschrijving van de reclame

De homepage van de website vermeldt “-70€ cashback” en “Klik hier om je gegevens in te vullen”. Op alle pagina’s van de website is er een menu met onder meer een tab ‘Algemene voorwaarden’.
De algemene voorwaarden vermelden het volgende op punt 2. “De internetshops en business-to-business verkopen participeren niet aan de actie”.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft online een smart phone LG P500 gekocht, met een cashback promotie van 70€.
Na alle gevraagde actie te hebben ondernomen, krijgt hij een droog mailtje dat internetwinkels uitgesloten zijn van deze actie (staat schijnbaar wel in de voorwaarden).
Hij vindt het toch redelijk misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de klacht ernstig wordt genomen en dat hij dan ook het nodige zal doen om deze in de toekomst te vermijden. Hij betreurt dat er een misverstand is gerezen bij de communicatie van deze actie. Nochtans staan er duidelijke verwijzingen naar de website met de actievoorwaarden op de communicatiematerialen.

Om het misverstand proactief aan te pakken heeft hij reeds 3 weken geleden de beslissing genomen om internetaankopen van Belgische websites toch toe te laten tot de actie. Hij heeft de betreffende klanten hiervan dan ook op de hoogte gesteld. Hij zal nu ook deze uitsluiting van internetaankopen uit de actievoorwaarden verwijderen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de homepage van de website het volgende vermeldt: “-70€ cashback” en “Klik hier om je gegevens in te vullen”. Op alle pagina’s van de website is er een menu met onder meer een tab ‘Algemene voorwaarden’. De algemene voorwaarden vermelden het volgende in punt 2: “De internetshops en business-to-business verkopen participeren niet aan de actie”.

De Jury is van mening dat de website de consument op een duidelijke manier informeert over de voorwaarden van de actie en dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dat punt. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder de beslissing heeft genomen om internetaankopen van Belgische websites toch toe te laten tot de actie en dat hij deze uitsluiting van internetaankopen uit de actievoorwaarden zal verwijderen.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LG
Product/Dienst: LG Optimus One Cashback
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/04/2011