LEJAY LAGOUTE – 15/12/2010

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een kroon onder de vorm van bubbels en bosbessen met daarnaast een afbeelding van een fles Kir Royal.
Onderaan vermelding van het website-adres.

Motivering van de klacht(en)

Conformiteit met Convenant inzake gedrag en reclame voor alcoholhoudende dranken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij en zijn communicatiebureau niet op de hoogte waren van deze verplichting tot vermelding van de educatieve slogan. Hij is pas sinds korte tijd actief op de Belgische markt en de advertentie werd ontwikkeld in Frankrijk zonder stil te staan bij de Belgische voorschriften. Hij bevestigde tevens dat het om een eerste en eenmalige actie ging en dat er geen plannen zijn om in de nabije toekomst in België advertenties te plaatsen. Hij bevestigde tevens dat hij kennis genomen heeft van de verplichtingen en hij hiermee steevast rekening zal houden bij mogelijke toekomstige advertenties.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de educatieve slogan niet werd vermeld, hetgeen strijdig is met art. 11 en de bijlage B van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende drangen.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen door de educatieve slogan toe te voegen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen van het Convenant en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

De Jury heeft er nota van genomen dat het om een eerste en éénmalige actie ging en er geen andere advertenties meer gepland zijn. De Jury noteerde tevens dat de adverteerder heeft bevestigd dat hij hiermee rekening zal houden bij toekomstige advertenties.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LEJAY LAGOUTE
Product/Dienst: Kir Royal
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  15/12/2010