KRUIDVAT – 20/02/2013

Beschrijving van de reclame

In de folder op de website (geldig vanaf 29 januari) leest men op pagina 20 en 21 onder meer: “Vitaminevoordeel bij Kruidvat”;
“Stapelkorting* (...) 20% Korting Bij aankoop van 2 producten”;
“Deze week zijn Kruidvat voedingssuplementen en vitamines goedkoper bij aankoop van meerdere stuks. Alle combinaties zijn mogelijk.”.
Men ziet tevens een reeks producten met daarbij onder meer een afbeelding van een tube waarop te lezen staat: “Echinacea weerstand échinacea résistance”.
Daarnaast vindt men drie prijsvoorbeelden terug, met in twee daarvan een afbeelding van een tube.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat hij 2 in aanmerking komende producten kocht, met name vitamine C en Echinacea bruis met vitamine C en zink. Bij het afrekenen constateerde hij dat de beloofde 20% stapelkorting niet was afgerekend. Volgens de verkoopster was dit omdat de echinacea in een tube zat en deze tubes niet in de reclame begrepen waren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de tube Echinacea bij vergissing om een technische reden niet opgenomen is waardoor deze tubes inderdaad niet werden meegenomen in de berekening van de korting.
Gezien dit een technische fout betrof zijn alle winkels hierover geïnformeerd zodat de medewerkers in de winkels de korting wel zouden toepassen. De winkel waar de klager de tubes heeft gekocht, had dus eigenlijk inderdaad de korting moeten berekenen maar heeft dit, abusievelijk, niet gedaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame die onder de hoofding “Vitaminevoordeel bij Kruidvat” onder meer een reeks producten toont met daarbij onder meer een afbeelding van een tube waarop te lezen staat: “Echinacea weerstand échinacea résistance”.

De Jury wenst dienaangaande in herinnering te brengen dat haar bevoegdheid zich beperkt tot het onderzoek van de inhoud van reclameboodschappen.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de tubes Echinacea wel degelijk deel uitmaakten van deze promotie maar omwille van een technische fout niet werden meegenomen in de berekening van de korting en dat alle winkels hierover geïnformeerd werden zodat de medewerkers in de winkels de korting wel zouden toepassen.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument op dit punt te misleiden.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot de inhoud van de reclame.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KRUIDVAT
Product/Dienst: Vitaminevoordeel stapelkorting
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/02/2013