KLJ LICHTAART – 01/10/2013

Beschrijving van de reclame

De affiche waarmee een evenement van KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) Lichtaart wordt aangekondigd, bevat onder meer de volgende vermeldingen:
“KLJ Lichtaart presenteert Hukkel Kermis – Tent Hukkelbergen Lichtaart – 15-16-17-18 augustus ‘13”;
“vrijdag tem zondag – Happy Hour – van 21.30u tot 22.30u”;
“vrij 16 aug – Foute Fuif €4 inkom – DJ LSD * DJ Benny (Cobra) – Kom verkleed en ontvang 2 consumptiebonnen!’”;
“zon 18 aug – Hukkel On Stage €2,5 inkom – Golden monolith * A gentlemens agreement * Hukkelfukkers * Cave on fire – Halve liter party €2,5 inkom – ’70- ’80- ’90 en ’00 fuif met DJ LSD”.
In een band onderaan de affiche staat in het klein het logo van Jupiler tussen dat van de andere sponsors van het evenement.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager worden met deze affiche verschillende inbreuken op het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken begaan.

Inbreuk op artikels 2.1 en 4.1: Reclame mag niet gericht zijn op minderjarigen.
• Deze affiche richt zich voornamelijk tot een jeugdig publiek, dit zowel door de plaats van ophanging (op een aanplakzuil voor het jeugdhuis ‘JK Hoekske’ (Singel 29 – Gierle)), als door de hoedanigheid van de organisator van het evenement en de leden van de organisatie.

Inbreuk op artikel 3.1: Reclame mag niet aanzetten tot overmatige consumptie noch dit aanmoedigen.
• Het promoten van een ‘happy hour’ zet aan tot en moedigt aan tot overmatige consumptie.
• Het promoten van een party waarbij halve liters worden geschonken zet aan tot en moedigt aan tot overmatige consumptie.

Inbreuk op artikel 5.1: Het is verboden alcoholhoudende dranken gratis aan te bieden op de openbare weg.
• Door het ophangen van een affiche op de openbare weg waarin duidelijk wordt gemaakt dat er gratis drank wordt aangeboden (kom verkleed en ontvang 2 consumptiebonnen!) begaat men een inbreuk op dit artikel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder – KLJ Lichtaart, organisator van Hukkel Kermis – deelde mee enigszins verrast te zijn over deze klacht. Via andere fuiforganisaties en gemeentelijke instanties heeft hij kunnen afleiden dat geen van hen ooit in contact geweest is met de JEP en met deze regelgeving. De adverteerder betreurt dat jeugdbewegingen nooit op de hoogte gebracht zijn van deze regelgeving.

Wat de inhoud van de klacht zelf betreft, deelde de adverteerder het volgende standpunt mee.

Met betrekking tot de artikels 2.1 en 4.1 van het Convenant, deelde de adverteerder mee dat de door de klager genoemde plaats waar de affiche zich bevond, namelijk Singel 29 – Gierle, reglementair is. De gemeente geeft de toestemming om dergelijke plakpalen te benutten voor reclamedrukwerk. Meer nog, deze plakpaal wordt door meerdere organisaties voornamelijk, zelfs haast uitsluitend, gebruikt om soortgelijke affiches van evenementen op te hangen. De plaats is dus irrelevant omdat de plakpaal eigendom is van de gemeente en niet van het jeugdhuis.
Bijkomend is de adverteerder van mening dat hij zich als jeugdvereniging kenbaar mag maken als organisator van dit evenement. Zijn jeugdwerking, en dus ook deels de organisatie, bestaat uit jeugd en jongvolwassenen.
Op de affiche is geen element aanwezig dat er op wijst dat hij een voorkeurspubliek of bepaalde doelgroep zou willen aanspreken.

Met betrekking tot artikel 3.1 van het Convenant, deelde de adverteerder mee dat hij inderdaad te kennen had gegeven op zijn affiche dat er een ‘happy hour’ en een ‘halve liter party’ zouden plaatsvinden. Dit wordt toegestaan door de gemeentelijke instantie. Dergelijke ‘happy hours’ zijn in de regio een veel voorkomende promotieactie en dit staat vaak vermeld op reclamedrukwerk.
Zijn ‘halve liter party’ is een jaarlijks terugkerende fuif die al enige bekendheid heeft in de omgeving. De vermelding ‘halve liter party’ is slechts de naam van de fuif. Deze is gericht op het evenement en niet op de aanwezigheid van de halve liter-bekers.

Met betrekking tot artikel 5.1 van het Convenant, deelde de adverteerder mee dat op zijn affiche stond vermeld dat de bezoekers 2 consumptiebonnen kregen indien ze verkleed op zijn ‘foute fuif’ aanwezig waren. Er stond nergens vermeld dat men de consumptiebon moest inruilen voor alcohol. De bezoeker kon deze inwisselen voor alcoholische dranken, maar ook voor niet-alcoholische dranken en eten. De aanwezigheid van verklede personen geeft een meerwaarde aan de fuif en daarom wil de adverteerder dit stimuleren.

Tot slot wil de adverteerder verklaren wat hem ertoe brengt om het logo van Jupiler op zijn affiche aan te brengen. Hij had hier geenszins de bedoeling om alcoholgebruik te promoten.
Jupiler (AB InBev) is inderdaad sponsor van zijn evenement. De adverteerder is vrij in het kiezen van sponsors. In ruil voor hun sponsoring vermeldt hij hun logo op zijn affiches. Het is geen promotie voor het biermerk, maar zoals eerder vermeld een tegenprestatie van de sponsoring.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de affiche in kwestie waarmee de adverteerder, KLJ Lichtaart, een evenement, Hukkel Kermis 2013, aankondigt.

De Jury is van mening dat deze affiche reclame maakt voor het aangekondigde evenement van deze jeugdbeweging en geen alcoholreclame betreft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiche in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KLJ LICHTAART
Product/Dienst: Hukkel Kermis 2013
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/10/2013