KAUPTHING BANK – 21/04/2008

Beschrijving van de reclame

De reclame met als titel “De slimste manier om meer rente op te strijken” prijst enerzijds de Kaupthing Edge rekening en anderzijds de Kaupthing Edge spaarrekening aan.

Tekst mbt de spaarrekening: “4 + 1 %. Kaupthing Edge spaarrekening. Profiteer vanaf nu van de beste basisrentevoet op de markt, namelijk 4% (gewaarborgd tot 31 december 2008), plus een aangroeipremie (6 maanden) van 1% (gewaarborgd tot 15 april 2008).”

Er is een doorklikmogelijkheid naar enerzijds “cliënt worden” en anderzijds “spaarrekening”.

Onderaan, het logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De aangroeipremie van 1% wordt beloofd na zes maanden, in werkelijkheid blijkt het slechts om 0,5% te gaan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat, overeenkomstig de wetgeving, de aangroeipremie van 1% wordt uitgedrukt op jaarbasis op zijn website, die preciseert dat deze premie wordt toegekend voor een periode van zes maanden en dit enkel voor de stortingen die uitgevoerd worden voor de 15 april 2008 en die minstens zes maanden op de spaarrekening blijven.

De adverteerder deelde tevens mee dat, als de klager na zes maanden zijn rekening afsluit, hij 750 euro aangroeipremie zal krijgen.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder stelt dat hij de aangroeipremie van 1% heeft uitgedrukt op jaarbasis omdat de wetgeving dit zo voorziet en dat deze premie wordt toegekend voor 6 maanden en dit enkel voor stortingen die uitgevoerd worden voor 15 april 2008 en die minstens 6 maanden op de spaarrekening blijven.

Teneinde elk risico op verwarring te vermijden en op basis van art. 94/6 van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC en de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen door te vermelden dat de aangroeipremie uitgedrukt is op jaarbasis (eventueel door middel van een sterretje).

De adverteerder deelde hierop mee dat de website duidelijk vermeldt dat de aangroeipremie op jaarbasis wordt uitgedrukt en deze toegekend wordt voor een periode van zes maanden.

De Jury heeft echter vastgesteld dat deze informatie niet vermeld wordt op de beginpagina (eerste pagina na taalkeuze), maar wel verschijnt na te hebben doorgeklikt naar “spaarrekening”.

De Jury heeft derhalve haar eerdere beslissing bevestigd en heeft aan de adverteerder verzocht om de aandacht van de consument hierop reeds te vestigen op de beginpagina (eventueel via een sterretje).

De adverteerder deelde mee dat hij zijn website in die zin zal aanpassen.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KAUPTHING BANK
Product/Dienst: Kaupthing Edge spaarrekening
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/04/2008