KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER – 26/02/2010

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een tekening van een vrouw met de tekst: “Puis-je jouir de la gratuité sur la ligne 69? La réponse sur belgium.be www.belgium.be Toute l’information officielle et sérieuse ;-)"

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de woordkeuze aanstootgevend.

Ze is geen overdreven feministe, en heeft evenmin een geest die gemotiveerd wordt door de perversiteit, maar als vrouw heeft zij het idee dat deze reclame, die gelezen wordt door een bepaald deel van de bevolking, kan aanzetten tot vermaak, om niet te zeggen, tot “geweld” .

Op deze, weinig beveiligde plaats, brengt dergelijke commerciële interpellatie die zinspeelt op de dubbelzinnigheid haar van haar stuk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat deze reclamedrager deel uitmaakt van een ruime campagne die in december 2009 opgestart werd en doorgaat tot december 2010 en die in verschillende boodschappen is opgedeeld (in het Frans en het Nederlands) en via verschillende media (Internet, openbaar vervoer : metro, tram, bus). De Algemene Directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister treedt aan als adverteerder, maar ook als auteur van de campagne.

De adverteerder voegde eraan toe dat de campagne als doel heeft de portaalsite van de federale autoriteiten te promoten en om bij het grote publiek, die gebruik maakt van het Internet, te laten gelden dat het een informatiebron is en een antwoord op de vragen waarmee de burgers geconfronteerd kunnen worden.

De kracht van de campagne bestaat erin :
 De lezer aan te spreken, door een opzettelijk uit de toon vallende vraag te stellen en daarmee in te spelen op figuurlijke of absurde humor.
 Dit deel van de boodschap te compenseren door de « belofte » dat men een « officieel en serieus » antwoord krijgt op belgium.be.
In dit geval, wordt de lezer uitgenodigd om naar de portaalsite te gaan waar hij informatie kan vinden over het verkrijgen van kosteloos openbaar vervoer.

De adverteerder heeft hiervoor uitdrukkelijk gekozen, gelet met name op het beoogde publiek en de specifieke « toon » die met het Internet geassocieerd wordt. Hij heeft zich bewust willen distantiëren van provocatie en vulgariteit en hij heeft niet willen choqueren. Elementen van de visuals en de boodschap onderstrepen nogmaals deze keuze : het gebruik van kleine figuren met een sympathieke uitstraling en het gebruik van een grafische smiley-knipoog.

De adverteerder heeft eraan toegevoegd dat de formulering « Puis-je jouir de la gratuité sur la ligne 69 ?, om over humor te spreken, geen dubbelzinnige betekenis heeft. Zij is derhalve niet in strijd met het fatsoen. Men moet er, zonder ironie, aan toevoegen dat de STIB-MIVB wel degelijk een lijn 69 heeft en dat de mensen die beantwoorden aan de criteria (weergegeven op de portaalsite) kunnen genieten van de kosteloosheid.

Bovendien ziet de adverteerder niet welke objectieve elementen zouden kunnen aangeven dat deze zin voornamelijk vrouwen zou viseren of aanbelangen of –«een bepaald deel van de bevolking » zou kunnen aanzetten tot geweld of zelfs eenvoudigweg de lezers van hun stuk zou kunnen brengen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche in kwestie een tekening weergeeft van een vrouw met de tekst: “Puis-je jouir de la gratuité sur la ligne 69 ? La réponse sur belgium.be. www.belgium.be Toute l’information officielle et sérieuse ;-) »/

Op basis van het schrijven van de adverteerder, heeft de Jury genoteerd dat er inderdaad een lijn 69 bestaat en dat bepaalde personen er kosteloos van kunnen genieten.

De Jury is van mening dat de tekst « Puis-je jouir de la gratuité sur la ligne 69 ? » een woordspeling is die op dergelijke wijze wordt opgevat dat ze niet van aard is om aan te zetten tot onfatsoenlijk gedrag.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Product/Dienst: www.belgium.be
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/02/2010