JOHN MARTIN – 14/09/2007

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel : « United 4 Belgium with Timm’s fruitbeers.be », toont 4 autopiloten met daaronder 2 racewagens waarop verschillende merknamen worden vermeld, waaronder Gordon, Timm’s. Onderaan de affiche worden de logo’s van verschillende sponsors vermeld, alsook de tekst « Finest Gordon Beers ».

Motivering van de klacht(en)

Conformiteit met alcohol convenant.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze reclamecampagne verbonden is aan een sportsponsoring gerealiseerd door zijn onderneming in het kader van de 24U van Spa/Francorchamps. Hij benadrukte dat het nooit zijn bedoeling was om alcoholconsumptie in verband te brengen met het besturen van voertuigen. In tegendeel, zijn boodschappen zijn gewoonlijk vergezeld van de slogan “drink met mate”.

Aangezien deze affiche enkel het merk “Finest Gorden Beers”, vermeldt als sponsor van het evenement in kwestie en dit tussen andere merken en zonder voor het overige enige publicitaire boodschap rond dit merk of product mee te delen, heeft de Jury gemeend dat de vermelding van de educatieve slogan in casu niet opportuun is.

Jurybeslissing

De Jury is overigens van mening dat deze affiche strikt genomen geen verband legt tussen alcoholconsumptie en het besturen van een voertuig. Zij is namelijk van oordeel dat uit deze reclame duidelijk blijkt dat het merk enkel getoond wordt als sponsor van het evenement.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfsdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: JOHN MARTIN
Product/Dienst: Finest Gordon Beers
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/09/2007