JML – 10/09/2013

Beschrijving van de reclame

De spot bevat diverse scènes waarin het product gedemonstreerd wordt op krassen in voertuigen en waarbij deze krassen vervolgens, nadat een zogenaamde “clock wipe” over het scherm is gegaan, vervagen.
Hiertussenin wordt een beeldscherm getoond met een gestileerde animatie van onderaan een “laklaag” en daarboven een “clearcoat laag”. In deze bovenliggende gestileerde “clearcoat laag” is een inkeping weergegeven die opgevuld wordt.
VO: “Nieuw. De Mantis Scratch Repair Pen. De snelste en makkelijkste manier om krassen in uw lak te repareren. Ga met de pen over de kras en laat het drogen. Voor zijspiegels, portieren, motorkap en bumpers. De Mantis formule maakt de kras in de lak onzichtbaar. Werkt in een paar seconden en is geschikt voor elk voertuig. De Mantis Scratch Repair Pen is één van de auto-onderhoudsproducten van JML. Haal nu uw Mantis Scratch Repair Pen voor maar 9,99€ bij Blokker en Carrefour Market.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is dit een duidelijk voorbeeld van misleidende reclame. Het lijkt hem zelfs een knap staaltje videobewerking te zijn want in de praktijk blijkt, en dat heeft de klager zelf ondervonden, dat een kras zoals te zien in de reclame echt niet te herstellen is met de pen. Dit is volgens hem erg misleidend en zou verboden moeten worden teneinde de consument te beschermen tegen dit soort producten die eigenlijk geen schapruimte verdienen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de TV-spot duidelijk aangegeven wordt – door het gebruik van zogenaamde “clock wipes” – dat het effect van de Scratch Repair Pen niet onmiddellijk zichtbaar is, maar dat er enige tijd nodig is voordat het uiteindelijke resultaat bereikt wordt. Op de Nederlands-/Franstalige verpakking van het product wordt nog eens duidelijk vermeld dat een droogtijd van 48 uur bij daglicht benodigd is.

Wat betreft de animatie van onderaan een “laklaag” en daarboven een “clearcoat laag”, deelde de adverteerder mee dat de meeste auto’s tegenwoordig drie of vier laklagen hebben. De laatste is dan een blanke laklaag (“clearcoat laag”), die dient als UV-bestendige beschermlaag. Tevens dient deze blanke laklaag om de kleurlagen eronder te beschermen. In de animatie wordt duidelijk weergegeven dat krassen in de bovenste blanke laklaag – de zogenaamde “clearcoat” laag – opgevuld worden door de in de Mantis Scratch Repair Pen aanwezige blanke afsluitlak. Na 48 uur is de afsluitlak uitgehard en is het resultaat optimaal.

De adverteerder bezorgde tenslotte een onafhankelijk testrapport, waarin naast de JML Mantis Scratch Repair Pen nog een tweetal krasverwijderende producten wordt getest en geëvalueerd. De Mantis Scratch Repair Pen komt uit deze test als effectief en een van de beste producten naar voren.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie waarin het product gedemonstreerd wordt op krassen in voertuigen die vervolgens, nadat een zogenaamde “clock wipe” over het scherm is gegaan, vervagen en waarin onder meer het volgende wordt gezegd: “De snelste en makkelijkste manier om krassen in uw lak te repareren. Ga met de pen over de kras en laat het drogen. (...) Werkt in een paar seconden (...).”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat een droogtijd van 48 uur bij daglicht benodigd is voordat het uiteindelijke resultaat bereikt wordt, wat op de verpakking van het product vermeld zou staan.

De Jury heeft eveneens kennis genomen van het door de adverteerder meegedeelde onafhankelijke testverslag waarin enerzijds de werkzaamheid van het product bevestigd wordt, maar anderzijds tevens wordt gesuggereerd om het feit dat voor de werkzaamheid van het product een droogtijd van 48 uur bij daglicht benodigd is meer te beklemtonen.

De Jury is derhalve van mening dat de TV-spot in kwestie de gemiddelde consument kan misleiden op het vlak van de voor de werking van het product vereiste duurtijd. De Jury is tevens van mening dat het gebruik van zogenaamde “clock wipes” die snel over het scherm gaan niet van aard is om hieraan afbreuk te doen.

De Jury is met name van oordeel dat deze reclame aldus van aard is om de gemiddelde consument te kunnen bedriegen ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het product, zoals de van het gebruik te verwachten resultaten.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van de artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: JML
Product/Dienst: Mantis Scratch Repair Pen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/09/2013