INTERMARCHE – 22/09/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website van Intermarché met als titel “Allen samen tegen de hoge levenskost” (van 03/08 tot 08/08/10), toont de advertentie het beeld van een konijn met de tekst: “Heel konijn gesneden in 8 stukken (in zelfbediening)” Daaronder, “-59%”, “€3,99” - “Per kg - €9,75 »doorhaald.

Motivering van de klacht(en)

Op 7 augustus in het begin van de namiddag ging de klager naar de winkel maar er lag niets meer in de rekken en het personeel van de slagerij zei dat er geen konijnen meer beschikbaar waren. Men heeft hem niets aangeboden ter compensatie, noch een bon, noch een product.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het aantal geleverde producten hoger ligt dan het gemiddelde van de voorraad van zijn verkooppunt en dat hij zich bij de bevoorrading voor deze actie in 2010 gebaseerd had op dezelfde actie in 2009.
Hij benadrukte dat hij wel degelijk al zijn klanten tevreden wilde stellen tijdens de duur van de actie.
Tot slot denkt de adverteerder niet dat hij een uitzonderlijke fout gemaakt heeft in dit dossier. Uit commerciële overweging en bij wijze van compensatie stelde hij voor dat de klager zich zou melden bij een verkooppunt van Intermarche van zijn keuze om een konijn te verkrijgen.

Jurybeslissing

Standpunt Jury in eerste aanleg

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de website van de adverteerder een volledig konijn voor de prijs van 3,99€/kg in plaats van 9,75€/kg aankondigt. De promotie was geldig van 03/08/10 tot 08/08/10 maar er was geen konijn meer beschikbaar in de winkel op 07/08/10.

Op basis van de uitleg van de adverteerder heeft de jury genoteerd dat hij zijn stock geraamd heeft op basis van eenzelfde actie in het jaar voordien en dat het volume van de huidige actie ruimschoots het volume van gewone acties overtrof. De Jury heeft kennis genomen van het aantal geleverde stuks.

Op basis van de meegedeelde informatie, is de Jury van oordeel dat de adverteerder een toereikende stock had voorzien in functie van de voorziene vraag en van de omvang van de reclame. De Jury is van mening dat deze reclame niet misleidend is en geen inbreuk vormt op art 91,5° van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: INTERMARCHE
Product/Dienst: Promotion lapin
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/09/2010