INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU – 08/09/2009

Beschrijving van de reclame

Op de website iab-belgium.be wordt het E-mailmarketing Cookbook voorgesteld met een visuele afbeelding van het boek in kwestie en de prijsvermelding.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft het Cookbook E-mailmarketing 2009 besteld voor 79,00 EURO. Dit boek werd via de website aangeboden en werd visueel voorgesteld met een soort van hard cover en een bedrukte rug. Bij ontvangst bleek het om een soort "brochure" van 62 pagina's te gaan en dus geen hard cover maar een licht kartonnen versie die na een aantal keer gebruikt te zijn het waarschijnlijk zal begeven. Ook van de bedrukte rugkant is geen sprake. De klager voelt zich "bedrogen" en "misleid" aangezien het aanbod niet strookt met het afgebeelde product en met zijn verwachtingen. Hij had voor 79,00 EURO een naslagwerk verwacht en geen boek in brochure vorm. Zelfs IAb beweert dat het werkelijke "boekje" niet strookt met de afbeelding.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat na analyse van de klacht, IAB Belgium de afbeelding van het E-mailmarketing CookBook op zijn website aangepast heeft.

Het oorspronkelijke beeld was aangeleverd door het design bureau vóór het drukken van de uitgave. Nadien werd afgezien van een ‘hard cover’, maar werd vergeten om de afbeelding on-line aan te passen. Dankzij deze klacht, werd hij attent gemaakt op dit probleem, en heeft hij dan ook de afbeelding in beide taalversies van zijn website aangepast. Het CookBook kan enkel via de IAB-website verkregen worden.

Daarenboven heeft hij eveneens het aantal bladzijden van het CookBook toegevoegd, zodat ook daar geen verwarring mogelijk is.

Hij deelde mee telefonisch één klacht te hebben ontvangen, vermoedelijk van dezelfde persoon, aan wie werd voorgesteld om het boekje terug te sturen zodat IAB Belgium het bedrag kon terug storten, maar daarop is geen reactie gekomen.

Het opzet van de IAB CookBooks is net de handige en bondige format. De adverteerder richt zich in eerste instantie op de eigen IAB-leden, die zij hierover uitvoerig informeerden. Het CookBook is echter via blogs en artikels enorm aangeprezen geweest buiten hun community, wat heel wat niet-leden er toe aangezet heeft een boek te bestellen, zonder de context van het CookBook te kennen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het CookBook E-mailmarketing op de website van IAB Belgium inderdaad visueel voorgesteld werd als zijnde een boek met harde kaft.

De Jury heeft er nota van genomen dat dit niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat de wijze waarop het boek voorgesteld werd op de website inderdaad van aard was om de consument te misleiden en hem kan brengen tot een commerciële transactie die hij anders niet had genomen (art. 94/6 WHPC en art. 3 en 5 van de ICC code). De Jury formuleerde derhalve een beslissing tot wijziging van de reclame op de website van IAB Belgium.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de website inmiddels in beide taalversies aangepast werd (zowel afbeelding als vermelding van aantal pagina’s)

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU
Product/Dienst: Cookbook E-mailmarketing 2009
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/09/2009